Złe nastroje wśród przedsiębiorców

  Wskaźnik BIG – Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej, odzwierciedlający nastroje wśród polskich przedsiębiorców spadł do 5,36 pkt w lutym wobec 14,89 pkt rok wcześniej. Obecny poziom wskaźnika jest najniższy od blisko 2,5 roku, czyli pierwszej fali kryzysu, poinformował BIG InfoMonitor.

  W porównaniu z poprzednią edycją raportu ? z października 2011 r. wskaźnik spadł o 6,15 pkt.

  -Mimo, że spadek wskaźnika jest duży, to z negatywnymi ocenami należy jeszcze poczekać. Ten trend gorszej oceny na początku roku i jej stopniowej poprawy w kolejnych miesiącach obserwowaliśmy już rok i dwa lata temu. Wiarygodnie więc będzie można ocenić dopiero po kolejnym badaniu – powiedział prezes Mariusz Hildebrand podczas konferencji prasowej.

  W ciągu ostatniego kwartału pogorszeniu uległa przeciętna ocena zjawiska nieterminowanego regulowania płatności. Obecnie 79% wszystkich respondentów uważa, że nieterminowe płatności stanowią poważna przeszkodę w prowadzeniu działalności w Polsce. Jest to o 2 pkt gorszy wynik niż 4 miesiące temu.

  Najgorzej sytuację oceniają przedstawiciele firm budowlanych (74%), zaś najrzadziej problem nieterminowości występuje w branżach e-commerce i turystycznej.

  Ankietowane firmy są umiarkowanie optymistyczne w ocenie rozwoju sytuacji w 2012 roku. Ponad połowa zamierza inwestować w rozwój produkcji i usług, prawie 30% firm oczekuje poprawy swojej sytuacji finansowej.

  Najbardziej optymistyczne perspektywy tego roku oceniają przedstawiciele branży e-commerce ? 53% z nich uważa, że sytuacja finansowa ich firm poprawi się, Z kolei najgorzej sytuację oceniają dostawcy usług masowych oraz przedstawiciele branży budowlanej i turystycznej.

  Wskaźnik BIG może przyjmować wartości z zakresu -100 do 100. Wzrost jego wartości oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa działalności gospodarczej, natomiast spadek ? pogorszenie sytuacji.