Zjazd partnerów na 40-lecie Parameter

Z okazji 40-lecia obecności w branży przemysłowych systemów sterowania i monitoringu szwedzki Parameter zaprosił głównych partnerów handlowych i klientów na seminarium dotyczące systemów wizyjnych.

Według uczestników spotkania rynek systemów wizyjnych będzie w najbliższych latach rozwijał się w czterech głównych kierunkach. Po pierwsze rozwój nowych interfejsów komunikacyjnych ma wiązać się ze wzrostem szybkości transmisji danych. Poza tym w technologiach sprzętowych należy spodziewać się coraz szerszego zastosowania układów bazujących na technologii FPGA (chodzi o uzyskanie większej elastyczności). Tzw. inteligentne kamery mają być cały czas rozbudowywane o nowe funkcje. Z kolei rozwój oprogramowania ma mieć bardziej ścisły związek z rozwojem interfejsów komunikacji i technologii czujników oraz kamer. Uczestnicy dyskusji wyrazili przekonanie, że w przyszłości firmy z segmentu komercyjnego i przemysłowego nawiążą ścisłą współpracę przy projektowaniu układów przeznaczonych do obróbki grafiki.

Uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi związanymi z szybkimi przetwornikami obrazów, a także zaawansowanymi algorytmami skanowania obrazów (szybsze i dokładniejsze skanowanie), szczególnie w trudnych warunkach przemysłowych.

Prelegenci przedstawili także kilka dominujących w branży interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych do przesyłania danych między kamerami i czujnikami a komputerami PC, pulpitami operatorskimi i innymi urządzeniami przetwarzającymi. Gościem specjalnym był dr Savvas Chamberlain, założyciel i prezes DALSA, który omówił możliwości zastosowania układów CMOS w aplikacjach systemów wizyjnych oraz naświetlił przyszłość rozwoju tego typu systemów. Istotnym tematem pierwszego dnia seminarium były również aplikacje laserowe i ich zastosowania, na przykład w holografii oraz obserwacji obiektów trójwymiarowych.

Kolejne prelekcje dotyczyły prezentacji zagadnień związanych z poprawną rejestracją obrazów (oświetlenie obiektów, interpretacja kolorów itp.), właściwym zaprojektowaniem czujników i kamer, zastosowaniem najnowszych technik cyfrowych w układach wizyjnych.

Na szczególną uwagę zasługują tu tzw. inteligentne kamery z funkcjami, takimi jak: wyzwalanie wbudowanym triggerem, korekcja kolorów, usuwanie szumów, zapamiętywanie obrazów w pamięci wewnętrznej kamery itp., które pozwalają na odciążenie procesorów w układach akwizycji i przetwarzania danych. Innym ciekawym rozwiązaniem były napędy z przetwornikami piezoelektrycznymi, oferujące niewielkie przesunięcia elementów mechanicznych, a wykorzystywane m.in. do precyzyjnego pozycjonowania obserwowanych obiektów (np. próbek w mikroskopach elektronowych) czy ustawienia głowic urządzeń rejestrujących obraz (np. teleskopów do obserwacji gwiazd).

Parameter działał dotychczas głównie w krajach skandynawskich (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja). Od lipca tego roku organizuje przedstawicielstwo w Polsce, stając się jedynym na naszym rynku dystrybutorem urządzeń dla systemów wizyjnych Allied Vision Technologies.

Kontakt z Michałem Aftewiczem,
przedstawicielem Parameter w Polsce:
sales@parameter.pl,
tel. +48 664 921 922
Andrzej Ożadowicz 

 


Michael Cohn, prezes Parameter w rozmowie z Control Engineering Polska podkreślił szczególne znaczenie przedstawicielstwa w Polsce. Organizując je firma wychodzi naprzeciw obserwowanemu od pewnego czasu rosnącemu zainteresowaniu wdrożeniami systemów wizyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych krajów Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynek ten rozwija się, a utrzymujący się wysoki wzrost gospodarczy w Polsce pozwala przypuszczać, że zarówno istniejące, jak też powstające na tym terenie zakłady, skłonne będą do inwestowania w najnowsze technologie sterowania i monitoringu, które w przyszłości pozwolą im na konkurowanie z innymi producentami.