Zielony Punkt

    Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. dołączyła do programu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
    Znak towarowy „Zielony Punkt” (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A., zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.rekopol.pl/zielony_punkt