ZEC Katowice: instalacja do wykorzystania metanu

    Trzeciego grudnia w Wydziale V Zakładów Energetyki Cieplnej SA w Katowicach, przy ul. Szopienickiej 58, obszar kopalni Wieczorek, nastąpi oficjalne przekazanie do eksploatacji instalacji energetycznego wykorzystania metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

    Instalacja składa się z dwóch silników gazowych Jenbacher o mocy elektrycznej 1,5 MW każdy i mocy cieplnej 1,5 MW każdy, kotła gazowego o mocy 6 MW, gazociągu, łączącego instalację ze stacją odmetanowania zabudowana przy Szybie V kopalni Murcki-Staszic.

    Udział w uroczystości przekazania instalacji do użytkowania i krótkiej konferencji, jaka będzie temu towarzyszyć, zapowiedział wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak.