Ze świata biznesu

Aby pomóc projektantom systemów i zwiększyć niezawodność sieci przemysłowych, Texas Instruments Inc. (TI, Dallas, Teksas, USA) wprowadził nowe nadajniki-odbiorniki Profibus, które zapewniają niewielkie zniekształcenia sygnału i są zgodne z normami EN 50170 i TIA/EIA-485. TI podaje, że nadajniko-odbiorniki SN65HVD1176 i SN75HVD1176 zmniejszają skośność czasu opóĽnienia propagacji do mniej niż 1 nanosekundy (standardowy czas ? 0,2 nanosekundy), umożliwiając projektantom systemów opracowanie aplikacji sieciowych o jeszcze bardziej zaostrzonych rygorach czasowych.

Aby pomóc producentom w wydłużeniu czasu sprawności urządzeń i części oraz zwiększyć efektywność produkcji, firma Rockwell Automation (Milwaukee, Wisconsin, USA) wprowadziła narzędzia ułatwiające wykrywanie możliwości poprawy procesów konserwacji, naprawy i działania (maintenance, repair and operations ? MRO). ?Programy oceny wydajności produkcji? (?Manufacturing Performance Assessment?) rejestrują problemy wpływające na wydajność, ustalają bazowe wartości pomiarów i opisują zalecane działania zmierzające do poprawy dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa maszyn. W skład pakietu narzędzi wchodzą między innymi: ocena stanu parku maszynowego, ocena stanu zakładu, ocena stanu instalacji i zintegrowana ocena wydajności.