Zastosowania magistrali CAN w technice wojskowej i cywilnej

  Liczne prezentacje aplikacji i projektów zrealizowanych z wykorzystaniem sieci CANopen dla różnych branż, dały uczestnikom niedawnej konferencji w Ustroniu obraz sporych możliwości technicznych tego standardu w zakresie otwartości, elastyczności i funkcjonalności.  

  W ostatnich latach na rynku branży automatyki pojawiło się wiele standardów systemów magistralowych. Jednym z nich jest standard CANopen, szczególnie rozpowszechniony w aplikacjach sterowania maszynami, pojazdami, samolotami itp. Standard ten powszechnie stosowany jest chociażby w  układach monitoringu i automatyki współczesnych samochodów osobowych, wozów technicznych czy pojazdów wojskowych. W końcu września w Ustroniu na Śląsku odbyła się IV Konferencja Naukowo- -Techniczna ?Zastosowania magistrali CAN w technice wojskowej i cywilnej?.
  Głównym jej organizatorem jest od kilku już lat Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM z siedzibą w Gliwicach, przy współudziale partnera niemieckiego ? organizacji CAN in Automation (CiA), zrzeszającej producentów i dostawców urządzeń technologii CAN. W Radzie Naukowo- -Programowej Konferencji znaleźli się przedstawiciele znanych w Polsce firm, które oferują produkty w standardzie CANopen oraz profesorowie Politechniki Śląskiej w Gliwicach i krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.
  Podczas zjazdu omówiono między innymi aplikacje magistrali CAN w układach sterowania stacjami hydrolokacyjnymi (sonar) i radiolokacyjnymi (radar), maszynach zabezpieczenia logistyki na polu walki, w układach automatyki kombajnów chodnikowych i ładowarek kopalnianych. Pokazano także przykładowy system sterowania małym samolotem bezzałogowym, jak również proste funkcjonalności standardu CAN, np. w aplikacjach tzw. inteligentnego budynku. Nie zabrakło tematów teoretycznych i naukowych, które obejmowały takie zagadnienia, jak: czas rzeczywisty, współbieżność czasu i procesu, szeregowanie i priorytetowość zadań, bezpieczeństwo transmisji danych, zastosowanie protokołu CAN w obsłudze prostych robotów na stanowiskach dydaktycznych czy wreszcie optymalizacji zadań projektowych i doborowi funkcjonalności standardu CAN w czasie opracowywania aplikacji sterowania bazujących na tej magistrali. Ten ostatni temat szczegółowo i obszernie przedstawił dr Holger Zeltwanger, prezes Organizacji CiA. Zwrócił on uwagę uczestników na oferowane w standardzie CANopen różne profile aplikacji i urządzeń sieciowych, metody konfiguracji systemów oraz inne istotne kwestie związane z organizacją protokołu komunikacji. Referat prezentowany był w ramach części warsztatowej drugiego dnia konferencji. Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w kursie praktycznym z zakresu tworzenia i organizacji sieci CAN na stanowiskach laboratoryjnych, wyposażonych z proste urządzenia standardu CANopen. 
  Warto podkreślić, że organizowana przez Ośrodek OBRUM konferencja jest jedyną w Polsce poświęconą wyłącznie tematyce magistrali CAN. Niekiedy problemy związane z tą magistralą i protokołem CANopen są omawiane na innych seminariach i/lub konferencjach specjalistycznych z obszarów automatyki czy sterowania. Jednak tu stanowią podstawę problematyki. Zgodnie z deklaracją prezesa zarządu OBRUM konferencje poświęcone tematyce CAN mają zostać wpisane do stałego kalendarza spotkań. Będą odbywać się co dwa lata. 
  Andrzej Ożadowicz, Marek Ł. Grabania (OBRUM )

  Nieco historii?
  I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna ?ZASTOSOWANIA MAGISTRALI CAN?, Gliwice-Dzierżno, 17-18 września 2003 r.
  Konferencja zorganizowana przez:
  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych  OBRUM, Gliwice oraz
  Instytut Elektroniki, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  Konferencja stanowiła element obchodów 35-lecia OBRUM odbywających się pod patronatem Wicepremiera Rządu RP-  Profesora Jerzego HAUSNERA
   
  II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ?ZASTOSOWANIA MAGISTRALI CAN W TECHNICE WOJSKOWEJ I CYWILNEJ? Ustroń, 20-21 września 2007 r.
  Konferencja zorganizowana przez:
  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych  OBRUM, Gliwice oraz:
  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, CAN in Automation, GmbH, Niemcy
  III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ?ZASTOSOWANIA MAGISTRALI CAN W TECHNICE WOJSKOWEJ I CYWILNEJ? Ustroń-Jaszowiec, 25-26 września 2007 r.

  Konferencja zorganizowana przez:
  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych  ?OBRUM?
  sp. z o.o. , Gliwice

  oraz:
  CAN in Automation, GmbH, Niemcy

  Konferencja stanowiła jeden z elementów obchodów ?Jubileuszu 40-lecia OBRUM?

  Ośrodek OBRUM Sp. z o.o. realizując na przełomie lat 1990/2000 zamówienie Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii obejmujące opracowanie tzw. ?Studium Wykonalności? dla czołgu inżynieryjnego, stanął przed koniecznością dokonania wyboru magistrali, w miarę prostej, lecz niezawodnej. Takiej, która pozwoliłaby na realizację złożonych funkcji przesyłu wielu sygnałów pomiędzy sterownikiem / komputerem, a elementami czujnikowymi i wykonawczymi. W wyniku wielu analiz wybrana została magistrala CAN i protokół CANopen. Na bazie tej magistrali zostało w ośrodku w dalszych latach zrealizowanych wiele projektów z zakresu automatyki i sterowania, między innymi w maszynie inżynieryjno-drogowej, stacjach radiolokacyjnych i mostach przewoźnych.