Zarządzanie energią w praktyce

Marek Falkowski,menedżer produktu w firmie Elmark Automatyka

By zobrazować, jak wygląda działanie systemu zarządzania energią w praktyce, warto posłużyć się pewnym przykładem. Otóż w jednym z dużych zakładów przemysłowych w Polsce do naszego systemu są pozyskiwane dane z kilkuset liczników: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, pary, wody lodowej oraz czujników innych mediów wraz z aktualnymi informacjami pochodzącymi wprost z produkcji. Za pośrednictwem usług sieciowych i protokołów IEC nasze rozwiązanie jest interfejsem inteligentnej sieci, udostępniającej informacje o aktualnych cenach i dostawach. Szczególnie użyteczną funkcją okazała się agregacja i długoterminowa archiwizacja danych produkcyjnych, zużycia energii, wykorzystywana w celu ciągłej analizy i porównywania. Narzędzia konfiguracyjne umożliwiły użytkownikom wprowadzanie dowolnych wskaźników, np. pochodzących z kontraktów, tak aby koszty były wyliczane w sposób automatyczny i zapisywane w postaci analiz do porównania budżetów, wydajności czy walidacji rzeczywistych rachunków za media. Wdrożenie rozwiązania informatycznego umożliwia obserwację aktualnych działań, trendów, dzięki czemu istnieje możliwość natychmiastowej reakcji w razie wystąpienia problemu. Możliwa jest także obserwacja wpływu konkretnych decyzji na efektywność pracy zakładu czy poprawę parametrów jakościowych.