Zaproszenie na konferencję

W 2006 roku zarówno w polskim systemie elektroenergetycznym jak i w europejskich systemach miały miejsce poważne awarie. Analiza tych awarii wyraźnie pokazuje, że szczególną rolę w ich rozprzestrzenieniu miały systemy automatyk.

W związku z tymi wydarzeniami Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska wspólnie z EPC SA organizuje w dniach 25-26 kwietnia 2007r, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie, seminarium szkoleniowe pt. ?Rola automatyki w systemie elektroenergetycznym?.

Seminarium szkoleniowe zostało objęte nadzorem merytorycznym oraz patronatem przez PSE Operator SA.

Seminarium/szkolenie ma na celu przedstawienie przez polskich specjalistów konieczności wprowadzenia zasad instalowania automatyk w polskim systemie elektroenergetycznym w obecnej i przyszłej strukturze organizacyjnej i własnościowej. Poprawna filozofia i działanie automatyki i zabezpieczeń ma bowiem zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego ? stąd szkolenie adresujemy przede wszystkim do energetyki zawodowej.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnien

  • zagrożenia i powstawanie awarii
  • awarie w pracy sytemu elektroenergetycznego
  • automatyka a zapobieganie awariom
  • automatyka a poziomy napięć i bilans mocy biernej w systemie
  • automatyka a regulacja mocy czynnej i częstotliwości w systemie
  • problemy skoordynowania działania EAZ.

Powstające w czasie seminarium propozycje i wnioski będą do wykorzystania w gronie specjalistów do wypracowania potrzeby i możliwości stworzenia instytucjonalnej odpowiedzialności za koordynację automatyk w polskim systemie elektroenergetycznym.

Poniżej zamieszczamy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu należy przesłać faksem na adres Izby do 11 kwietnia br.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Krystek
Dyrektor Generalny IGEiOŚ

 

  • PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO
  • FORMULARZ EPC