Zaproszenie na Konferencję „Diagnostyka Procesów Przemysłowych”

    VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Diagnostyka Procesów Przemysłowych”, DDP’05 odbędzie się w dniach 12-14 września 2005 r. w Rajgrodzie, na Pojezierzu Suwalskim. Zakres tematyczny konferencji DPP’05 odpowiada problematyce międzynarodowego sympozjum Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes – SAFEPROCESS. 
    Konferencja stwarza okazję do prezentacji osiągnięć w zakresie metod i systemów diagnostycznych, doświadczeń eksploatacyjnych, formułowania problemów teoretycznych i praktycznych. 
    DDP’05 jest organizowana pod patronatem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN począwszy od 1996 r. w sposób rotacyjny przez Politechnikę Warszawską, Zielonogórską (obecnie Uniwersytet) i Gdańską – w bieżącym roku przez Politechnikę Warszawską, a ściślej Instytut Automatyki i Robotyki oraz Wydział Mechatroniki. Konferencja stanowi krajowe forum wymiany informacji i doświadczeń specjalistów reprezentujących różne środowiska naukowe: automatyków, informatyków, mechaników, elektryków, specjalistów inżynierii biomedycznej w zakresie diagnostyki. 
    Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 660 83 35 lub pod adresem e-mail: dpp05@mchtr.pw.edu.pl.