Zaproszenie na CeBIT 2011

EMEA Gateway i Biuro Targów Deutsche Messe AG serdecznie zapraszają do odwiedzenia CeBIT, największej w Europie imprezy wystawienniczej prezentującej osiągnięcia światowych liderów elektroniki, telekomunikacji i informatyki.
Targi poświęcone są profesjonalnym rozwiązaniom dla biur, urzędów, zakładów produkcyjnych, inteligentnych obiektów infrastrukturalnych, banków, instytucji finansowych, ośrodków badawczo-wdrożeniowych, ośrodków zdrowia, organów samorządowych i innych podmiotów korzystających z osiągnięć informatyki, elektroniki, telekomunikacji i współpracy z wykorzystaniem sieci informatycznych.
Dla naszych klientów, partnerów oraz sympatyków nowoczesnej elektroniki oddajemy do dyspozycji bezpłatne bilety wstępu. Procedura wydawania imiennych zaproszeń jest dwuetapowa. Pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.emeagateway.eu/emea/pl/cat/164 , a drugi na dokonaniu rejestracji na stronie podanej w korespondencji zwrotnej. Proces rejestracji kończy się wydrukiem biletu uprawniającego do bezpłatnego wejścia na tereny targowe w Hanowerze we wszystkie dni w okresie od 1 do 5.03.2011. Bilet uprawnia jednocześnie do bezpłatnego przejazdu wszystkimi środkami transportu miejskiego w obrębie strefy komunikacyjnej Hanoweru. Uwaga, dla ważności biletu w środkach komunikacji miejskiej wymagane jest wpisanie na blankiecie bieżącej daty przejazdu.
www.emeagateway.com