Zapotrzebowanie rynku na przetworniki temperatury

7 kwietnia 2004 r.

Według nowego opracowania, przygotowanego przez ARC Advisory Group, przewiduje się, że wzrost ogólnoświatowego rynku przetworników temperatury będzie stanowić ponad 4% rocznego tempa wzrostu (CAGR), od niemal 205 milionów USD w 2003 roku do ponad 253 milionów USD na koniec roku 2008.

? Rosnące zapotrzebowanie na dokładniejsze dane polowe powoduje odnowienie zainteresowania przetwornikami temperatury. Wytwórcy przemysłowi dążą coraz bardziej do włączania do wspólnej bazy danych większej ilości danych polowych, takich jak ostrzeżenia alarmowe, dokumentacja kalibracyjna i walidacja pomiarów. Zapotrzebowanie na wspólny magazyn inteligentnych danych polowych wzrasta dzięki wielu inicjatywom, włączając w to strategie bieżącej oceny zarządzania instalacją (PAM) i zarządzania wydajnością w czasie rzeczywistym (RPM) ? mówi Wil Chin, dyrektor pionu badawczego ARC i współautor opracowanego przez ARC ?Studium perspektyw rozwoju rynku przetworników temperatury?.