Zamel CET – Przewody sterownicze Cetronic

Nowe przewody sterownicze Centronics YstY 300/500V oraz LiYY 300/300 są wykonywane w konstrukcjach wielożyłowych od 2 do 34 żył, których przekroje wynoszą0,5 mm² i 0,75 mm² oraz od 2 do 25 żył, których przekroje wynoszą 1 mm² i 1,5 mm² oraz 2,5mm² dla YStY. Wszystkie żyły mają budowę wielodrutową (linkową). Oba typy przewodów standardowo wyposażane są w ponumerowane żyły. Powłoka przewodu oraz izolacja żył wykonana jest z polwinitu Y. Przewody sterownicze Cetronic produkowane są również w ekranie jako LiYCY oraz YstYekw. Te drugie skonstruowane w oparciu o wymagania zawarte w europejskich normach zharmonizowanych. Jakość przewodów i ich zgodność z normami europejskimi potwierdzona została w badaniach technicznych przeprowadzonych w Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Nowe przewody CET zostały zaprojektowane do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych zabezpieczających i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną. Parametry przewodu pozwalają stosować go do układania na stałe oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach produkcyjnych lub systemach klimatyzacyjnych czy też innych, pracujących w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. Przewody mogą być stosowane w: obwodach sterowniczych maszyn, narzędzi, linii produkcyjnych i montażowych.

www.zamel.pl