Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. Zakład Automatyki – Przepływomierz termiczny z sondą FAT

Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne sondy pomiarowej typu FAT ( produkt firmy EPI – USA ) polega na połączeniu własności i zalet uśredniającej rurki piętrzącej z jednopunktowym sensorem przepływomierza termicznego umieszczonego w jej wnętrzu. Takie rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na poprawę parametrów metrologicznych oraz znaczące obniżenie kosztów przy pomiarach przepływu mediów lotnych na rurociągach i kanałach o dużych gabarytach ( w odniesieniu do sond wielopunktowych ). Rozwiązanie techniczne chronione przez Urząd Patentowy. www.zre.com.pl