Zainwestuj w przyszłość – Cień Menedżera

  Stowarzyszenie Autokreacja, oficjalny partner Międzynarodowego Forum Biznesu Księcia Walii po raz VI organizuje program praktyk studenckich Cień Menedżera.
  Program to jedyna w swoim rodzaju oferta praktyk dla studentów wszystkich kierunków studiów. Kierowany jest do studentów uczelni z dużych miejscowości  oraz mniejszych, mających trudności ze zdobyciem doświadczeń w swoim regionie. W ten sposób przyczynia się on do zmniejszenia bezrobocia oraz pozwala na wyrównywanie szans na rynku pracy.
  Jak dotąd patronat nad programem objęły Puls Biznesu, Businessman Magazine, New Warsaw Express, Dlaczego, Eurostudent, korba.pl, natomiast partnerami programu są  firmy Adecco, Astor, BP, Deloitte, Jobpilot, Roche, Sheraton Warsaw Hotel  & Towers, Polskie StowarzyszenieZarządzania Kadrami
  Ideą programu jest promowanie dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w biznesie, a także umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia studentom. Cień Menedżera to program, który pozwala na budowę zdrowych fundamentów porozumiewania się w biznesie, oszczędza czas i pieniądze poświęcane na wprowadzanie absolwentów do pracy w firmach. Cień Menedżera redukuje luki polskiego systemu kształcenia, pozwala wprowadzić i zapoznać młodych ludzi z funkcjonującym rynkiem pracy i praktyką biznesową.
  Praktyki Cień Menedżera stanowią dla studentów niepowtarzalną okazję do nauczenia się przydatnych umiejętności, wiedzy „z pierwszej ręki” oraz zapoznania się z praktyką biznesu.
  – Dla studentów jest okazja zdobycia wielu umiejętności: autoprezentacji podczas procesu rekrutacji i selekcji, potem profesjonalnej wiedzy, doświadczenia zawodowego i utrwalenia pewności siebie, spotkania godnych naśladowania wzorców osobowych, zawarcia „znajomości”, bez których trudno zdobyć pracę, a nierzadko….i oferty zatrudnienia – wymienia Aleksandra Janta, konsultant IBLF.
  – Udział w praktykach Cień Menedżera pozwala nauczyć się samodzielności oraz pomaga w przezwyciężeniu nieśmiałości i lęku przed załatwianiem ważnych i trudnych spraw. Przezwyciężenie strachu i wzięcie udziału w programie po prostu się opłaca – mówi Alicja Gałecka, studentka z Kielc, która w trakcie odbywania praktyk otrzymała ofertę pracy w Warszawie.
  – Udział w programie jest mobilizujący dla samych firm – przekonują Dorota Adamska, PR Menedżer w BP oraz Katarzyna Gontarczyk, reprezentująca hotele Starwood w Polsce.
  Pracodawcy uczestniczący w programie, mogą oceniać potencjalnych pracowników przy wykonywaniu przydzielonych zadań, podnosić ich umiejętności menedżerskie i uczyć współpracy z innymi. W efekcie – promować swoją markę i produkty na uczelniach wyższych i budować reputację i wizerunek wśród swoich klientów.
  Wieloletnie doświadczenie organizatora praktyk pokazuje, że zdobyte przez studentów biorących udział w programie umiejętności mają znaczący wpływ na ich przyszłe życie oraz środowisko, w którym funkcjonują.
  Projekt praktyk studenckich Cień Menedżera funkcjonuje w Europie Centralnej od 1992 roku i cieszy się znakomitą reputacją zarówno wśród studentów, jak i firm. W Polsce program realizowany jest od 1999 roku. Edycja programu 2004/2005 finansowana jest w całości przez Partnerów Programu.
  Praktyki w ramach programu Cień Menedżera są nieodpłatne. Chcąc przyjąć studenta na praktykę do firmy, należy do 31 stycznia 2005 wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach  www.cm.iblf.pl, www.pb.pl/cienmenedzera, www.jobpilot.pl, i określić wymagania wobec kandydatów. Studenci w edycji 2004/2005  będą mogli odbywać praktyki w terminie od lipca 2005 do lipca 2006.
  Proces rekrutacji studentów rozpocznie się 1 lutego i zakończy 31 marca 2005. Swoje kandydatury można zgłaszać poprzez formularze aplikacyjne, które będą dostępne na stronach www.cm.iblf.pl www.pb.pl/cienmenedzera, www.jobpilot.pl.
  Proces rekrutacji przebiega trójetapowo. Wstępna selekcja kandydatów odbywa się na podstawie przesłanej aplikacji  – CV i listu motywacyjnego. Następna faza to rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone przez firmę rekrutacyjną Adecco. Na koniec następuje selekcja kandydatów przez firmy oferujące miejsca praktyk – wyjaśnia Dorota Jagielak, regionalny specjalista ds. rekrutacji w Adecco Poland.
  Pozytywne przykłady:

  • Firmy

  SHERATON WARSAW HOTEL & TOWERS – Katarzyna Gontarczyk,  Public Relations Director for Poland
  Program “Cień Menedżera” jest idealną propozycją dla aktywnych studentów/ek pragnących jeszcze w czasie studiów zastosować swoją wiedzę teoretyczną w praktyce. Na początek, program daje możliwość wzięcia udziału w prawdziwym procesie rekrutacji i otrzymania informacji zwrotnej jak radzimy sobie w danej sytuacji. Jest to o tyle cenne doświadczenie, że każdy kto w przyszłości chciałby ubiegać się o pracę w renomowanej firmie będzie musiał przejść przez podobny proces. Ci, którzy zakwalifikowali się do udziału w programie uzyskają cenne doświadczenie zawodowe, nowe kontakty i obycie w środowisku biznesowym. Ponadto, wielu praktykantów którzy pokazali się w korzystnym świetle, zostaje potem zatrudnionych. Idealnym przykładem jest jedna z naszych praktykantek która obecnie spełnia obowiązki asystentki dyrektora generalnego hotelu Sheraton w Krakowie. Dla nas, jako firmy przyjmującej praktykantów juz od pięciu lat jest to także korzystna sytuacja. Przyjmując praktykanta możemy podzielić się swoją wiedzą a także pomóc innym w starcie kariery. Mamy przyjemność obserwować i ukierunkowywać ich osobisty rozwój tak aby w przyszłości byli kreatywnymi i efektywnymi pracownikami
  Astor Sp. z o.o. Oddział Warszawa – Konrad Gros, Dyrektor Oddziału
  Współpracę z programem „Cień Menedżera” oceniamy bardzo wysoko. W szczególności cenimy sobie, że dokonano za nas rekrutacji i selekcji kandydatów według wyznaczonych przez nas kryteriów. Student biorący udział w praktykach wykazał duże zaangażowanie w powierzonych mu zadaniach a także zainteresowanie codzienną aktywnością i zadaniami w naszej firmie. Opinie praktykanta na temat naszej organizacji ze strony osoby współpracującej z nami, a jednocześnie nie zatrudnionej na stałe w naszej organizacji, okazały się być pomocne w dążeniu do ciągłej poprawy działania naszej firmy. Dziękujemy! Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę w przyszłości.
  ALSTOM T&D Sp. z o.o. – Janina Hachuła, Dyrektor Personalny Udział ALSTOM T&D Sp.z o.o. Zakład Transformatorów w programie "Cień Menedżera" był dla studentów okazją do współpracy z menedżerami różnych działów: personalnego, zaopatrzenia, sprzedaży krajowej i eksportowej, księgowości oraz informatyki. Studenci asystowali w realizacji ciekawych projektów i mogli wykazać się wiedzą zdobytą na studiach oraz zdobyć cenne doświadczenie w pracy zespołowej. Zakład jest bardzo zadowolony z rezultatów ich pracy. Chętnie będziemy uczestniczyć w kolejnych edycjach programu. Studenci po zakończonych praktykach w pisemnych sprawozdaniach również podkreślali zadowolenie z nabytych umiejętności i uprzejmego traktowania.

  • Studenci

  Magdalena Dylowska, Cień Menedżera 2004 w firmie Shell GAS Polska
  Ogromna trema, z jaką stanęłam w drzwiach siedziby firmy, jest już tylko wspomnieniem. Już pierwszego dnia wprowadzono mnie w strukturę i zasady obowiązujące w firmie. Szybko dostałam swoje pierwsze zadanie! Pracuję w dziale techniczno-operacyjnym, który spina produkcyjne poczynania firmy. Główny dyrektor tego działu jest moim bezpośrednim przełożonym i mistrzem. Opracowuję i przygotowuję wskaźniki wyników odnoszące się do pomiaru efektywności podejmowanych przez firmę działań i usprawnienia procesu zarządzania. Dużą motywacją do działania jest świadomość, iż efekty mojej pracy są bezpośrednio wykorzystane w analizie danych, zarządzaniu i podejmowaniu decyzji w procesie produkcji. Organizacja pracy w Shell GAS Polska zrobiły na mnie wrażenie, a sprawy, z którymi się tu zetknęłam, utwierdziły mnie w przekonaniu, iż z tym sektorem rynku pragnę związać moją przyszłą karierę zawodową. Jestem studentka IV roku Politechniki Częstochowskiej. Całości dopełnia atmosfera pracy… Wiem, że mogę liczyć na pomoc, a na każde pytanie uzyskam odpowiedź.
  Alicja Gałecka, Cień Menedżera 2004 w Stowarzyszenie Autokreacja we współpracy z The Prince of Wales International Business Leaders Forum
  Praktykę z programu „Cień Menedżera” w Stowarzyszeniu IBLF w Warszawie odbyłam będąc studentką V roku Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Pamiętam jak wiele wątpliwości targało mną przed podjęciem decyzji o przyjeździe do Warszawy i rozpoczęciem praktyki. Głównym problemem były dla mnie koszty podróży i zakwaterowania. Jednak bardzo szybko przekonałam się, że mój wybór był jak najbardziej słuszny. Już pierwszego dnia spotkałam się z niezwykłą życzliwością i pomocą osób z pracy, a zadania z jakimi się zmagałam były dla mnie bardzo atrakcyjne i ciekawe. Pierwszym moim zadaniem było wymyślenie sposobu archiwizacji i ewidencji dokumentów oraz dokonać implementacji tego systemu, następnie brałam udział w koordynacji spotkań dyskusyjnych i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Jednak najmilej wspominam uczestniczenie jako asystentka pani Janet Bohdanowicz w konferencjach w Fundacji im. Stefana Batorego oraz w spotkaniu w Rezydencji Pana Ambasadora Wielkiej Brytanii. Myślę, że w innych warunkach nie miałabym okazji zdobyć tak ciekawych i atrakcyjnych dla mnie doświadczeń. Praktyka z programu „Cień Menedżera” pozwoliła mi nabrać pewności siebie, a przede wszystkim uwierzyć we własne możliwości. Dzięki tej praktyce poznałam wiele interesujących osób. Największą korzyścią jest dla mnie perspektywa uzyskania dobrej pracy, którą w innych warunkach trudno byłoby mi zdobyć.
  Marcin Traczyk, Cień Menedżera 2002 w firmie 3M
  Na praktyki w ramach programu Cień Menedżera trafiłem jako student V roku zarządzania i marketingu na Akademii Świętokrzyskiej w Kilecach. Moim przewodnikiem w pierwszej prawdziwej pracy był Grzegorz Pawłowski, dyrektor działu Dentystycznego 3M Poland w Nadarzynie. Odległość? Żaden problem- codziennie dowoził nas do pracy specjalny autobus. Na miejscu czekało profesjonalne stanowisko- biurko, komputer z dostępem do danych firmy. Przydzielono mi konkretne zadania do wykonania. Między innymi wyszukiwałem informacje rynkowe, tłumaczyłem z angielskiego wytyczne korporacyjne, uczestniczyłem aktywnie w szkoleniach i naradach. Miłym zaskoczeniem na koniec praktyk było wynagrodzenie za wykonaną przeze mnie pracę.