Zainaugurowano 7. Program Ramowy

    7 Program Ramowy (PR) na lata 2007-2013 ? największy program finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie ? zainaugurowano w czwartek (16.11.06) w Warszawie. Budżet programu wynosi ponad 53 mld euro.
    Unia wyznaczyła priorytetowe dziedziny badań, które sfinansuje w najbliższych siedmiu latach. Są to m.in.: zdrowie, biotechnologia, nanotechnologie, transport, energia i środowisko. 7. Program Ramowy różni się od poprzednich m.in. tym, że ? podobnie jak cały unijny budżet ? rozpisano go na siedem lat, a nie na cztery lata, jak do tej pory. Kolejną nowością jest to, że środki na finansowanie badań będą stopniowo zwiększane.
    Wszelkie informacje o możliwościach uzyskania funduszy z 7. PR można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE: www.6pr.pl/7pr/index oraz CORDIS: www.cordis.europa.eu/news/home_pl.
    Źródło: pb.pl