XV Krajowa Konferencja Automatyki znowu w Warszawie

  XV Krajowa Konferencja Automatyki (KKA) odbyła się w dniach 27–30 czerwca br. w Warszawie, w gmachu Elektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
  Jak zwykle i tym razem Konferencja stanowiła tradycyjne krajowe forum prezentacji wyników oryginalnych prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki, techniki systemów oraz robotyki.
  Jej organizatorami byli: Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, a współorganizatorami: Politechnika Warszawska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki.
  Przewodniczącym Komitetu Programowego był Zdzisław Bubnicki, a wiceprzewodniczącym Roman Kulikowski, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – Roman Kulikowski, a jego zastępcami: Janusz Kacprzyk, Stanisław Kaczanowski, Tadeusz Kaczorek, Krzysztof Malinowski.
  Po 46 latach Konferencja wróciła do stolicy. Przypomnijmy: Krajowa Konferencja Automatyki jest zazwyczaj organizowana co trzy lata. Czternaście poprzednich konferencji odbyło się w następujących ośrodkach: Warszawa – 1958, Wrocław – 1961, Gliwice – 1964, Kraków – 1967,Gdańsk – 1971, Poznań – 1974, Rzeszów – 1977, Szczecin – 1980, Łódź – 1985, Lublin – 1988, Białystok – 1991, Gdańsk – 1993, Opole – 1999, Zielona Góra – 2002. Koło zatem zostało zamknięte. 
  Wśród wygłoszonych referatów plenarnych na szczególną uwagę zasługują: Romana Kulikowskiego: „Wspomaganie zarządzania gospodarką opartą na wiedzy systemowej i teorii sterowania z uwzględnieniem ryzyka”, Janusza Kacprzyka „Wieloetapowe sterowanie rozmyte ze stochastycznym układem sterowanym” oraz gościa z zagranicy, słynnego Michaela Athansa „Issues on robust adaptive control”. Oprócz referatów plenarnych uczestnicy wygłaszali referaty w następujących grupach tematycznych: teoria systemów, teoria sterowania, sterowalność i obserwowalność, stabilność i stabilizacja, sterowanie optymalne, optymalizacja i podejmowanie decyzji, sterowanie adaptacyjne, identyfikacja, identyfikacja i rozpoznawanie, sterowanie kompleksami operacji, metody stochastyczne – problemy niedeterministyczne, sztuczna inteligencja, systemy sterowania, sterowanie i technika komputerowa, technika systemów – diagnostyka, aparatura automatyki, roboty, zastosowania techniczne, zastosowania nietechniczne, modelowanie, optymalizacja i sterowanie dla ośrodków sprężystych.
  Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz robotów mobilnych. W ramach konferencji odbyła się sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.
  Konferencja spełniła oczekiwania organizatorów, a przede wszystkim uczestników. Jak komentowano, doszło do wymiany myśli, idei oraz biznesowych pomysłów między przedstawicielami instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przemysłu. 
  Wśród patronów medialnych KKA, obok Automatyki OnLine, ElektroKsięgarni.pl, miesięcznika Napędy i Sterowanie i cyberNARZĘDZIOWCA znalazło się czasopismo Control Engineering Polska.
  (Sta)