XIII Szkoła Analizy Modalnej

  Analiza modalna to obecnie jedna z najpowszechniejszych metod stosowanych do badania własności urządzeń mechanicznych.
  Na początku grudnia 2008 r. była przedmiotem rozważań uczestników konferencji naukowej w Katedrze Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej.

  Obrady XIII Szkoły Analizy Modalnej ? po raz pierwszy w wydaniu międzynarodowym ? tradycyjnie rozpoczął prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (na zdj. ).
  Następnie wygłoszono blisko 30 referatów, w których poruszano problematykę najnowszych metod zastosowania analizy modalnej oraz narzędzi i systemów, które służą na co dzień do monitorowania urządzeń. Analiza modalna określa ich parametry i umożliwia przewidywanie zachowania obiektów w warunkach zaburzenia równowagi działania. Pozwala również na zastosowanie dla celów modyfikacji i diagnostyki stanu konstrukcji, weryfikacji modeli maszyn i systemów sterowania oraz szeroko rozumianej diagnostyki stanu maszyn.
  W tegorocznej konferencji uczestniczyli wybitni specjaliści z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce, ale również przedstawiciele przemysłu, którzy coraz chętniej biorą udział w tego rodzaju spotkaniach naukowych. Tym samym konferencja bardzo dobrze wpasowała się ze swoją formułą w trend tworzenia swoistego pomostu pomiędzy nauką a przemysłem.
  XIII Szkoła Analizy Modalnej stanowiła forum wymiany myśli technicznej specjalistów z zakresu:

  • metod teoretycznej i eksperymentalnej analizy modalnej,
  • identyfikacji modeli dynamiki układów dyskretnych i ciągłych,
  • weryfikacji i dostrajania modeli elementów skończonych,
  • zastosowania analizy modalnej w diagnostyce, do oceny trwałości konstrukcji, wykrywania i lokalizacji uszkodzeń, rozwiązywania problemów z zakresu drgań i hałasu, modyfikacji własności konstrukcji, oraz innych z nimi związanych zagadnień.

  W ocenie uczestników z roku na rok materiały przedstawiane podczas Szkoły osiągają coraz wyższy poziom zarówno techniczny, jak i merytoryczny. Także w 2009 roku można z całą pewnością spodziewać się przedstawienia kolejnych, ciekawych aplikacji związanych z najbardziej innowacyjnymi technologiami.  
  Głównym organizatorem konferencji była firma Innowacja Polska, spółka z Grupy Energocontrol. Patronat honorowy nad konferencją objął rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, natomiast opiekę merytoryczną sprawowała Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, którą kieruje prof. Tadeusz Uhl. Redakcja Control Engineering Polska objęła konferencję patronatem medialnym.