XI Konferencja Automatyków ? Rytro 2007 tradycyjne spotkanie nauki z przemysłem

XIKonferencja Automatyków ? Rytro 2007 odbyła się 22 i 23 maja br. To doroczne spotkanie na stałe zapisało się już w kalendarzu imprez branżowych i jest bodaj największą tego typu konferencją w kraju. W tym roku wzięło w niej udział około 200 osób ? przedstawicieli świata nauki, przemysłu i firm działających w branży automatyki przemysłowej.

Przewodnią ideą organizatorów jest integracja tych trzech środowisk, a Konferencja Automatyków ma stanowić dla nich swego rodzaju platformę dyskusyjną i towarzyską, sprzyjającą nawiązaniu nowych i podtrzymaniu starych kontaktów oraz umożliwiającą zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami branżowymi.

W pierwszym dniu, tuż po oficjalnym otwarciu przez Andrzeja Turaka, wiceprezesa zarządu firmy Skamer, głównego organizatora imprezy, głos zabrali przedstawiciele nauki. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (AGH-Kraków), stały już patron ryterskiej konferencji. Następnie swoje krótkie referaty na temat istotnych kwestii z dziedziny automatyki przemysłowej i pomiarów przedstawili również: prof. dr hab. inż. Leszek Trybus z Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs z krakowskiej AGH oraz po raz pierwszy obecny na konferencji prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej.

Po przerwie rozpoczęły się prezentacje obecnych na konferencji firm oraz ich oferty rynkowej. Organizatorzy przyjęli nową, ciekawą dla odbiorców formułę prowadzenia tychże prezentacji według kilku kategorii: krótka prezentacja firmy ? historia, struktura, fotoreportaż; z czym kojarzy się firma użytkownikom i klientom; jaka jest różnica między tymi skojarzeniami a rzeczywistością firmy; co zmieniło się w firmie po wejściu Polski do Unii Europejskiej; plany na przyszłość.

Warto podkreślić, iż coraz więcej firm ma w ofercie urządzenia do systemów sterowania bazujących na standardzie FOUNDATION Fieldbus, który występuje pospołu z popularnym dotychczas w Europie standardem Profibus w różnych swych odmianach. Bardzo szeroka jest także gama wszelkiego typu czujników, przetworników wielkości fizycznych oraz elementów sygnalizacyjnych i kontrolnych.

Dzień drugi to tzw. warsztaty tematyczne, w czasie których przedstawiciele firm branżowych prezentowali wybrane rozwiązania i produkty ze swojej oferty, omawiając szczegółowo ich zalety i możliwości. Jednocześnie otwarte dla uczestników były stoiska firmowe, gdzie istniała możliwość zwrócenia się ze szczegółowymi zapytaniami. Jest to doskonała okazja do poznania najnowszych dostępnych na rynku produktów. W tym roku większość firm szczególną uwagę poświęciła wprowadzeniu do oferty urządzeń systemowych do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (Ex, ATEX) oraz elementów w wykonaniach iskrobezpiecznych. Zwrócono również uwagę uczestników na coraz częściej konstruowane urządzenia z modułami samodiagnostyki (samokontrola urządzeń i możliwość diagnostyki sieci komunikacyjnej) oraz funkcjami redundancji, zapobiegającymi powstawaniu przerw w funkcjonowaniu systemu, spowodowanych awariami pojedynczych urządzeń. Niektóre z firm wprowadzają też powoli do swych ofert urządzenia z komunikacją radiową oraz wykorzystujące technologie RFID.

Na zakończenie konferencji, za obecność wszystkich uczestników podziękował prezes zarządu firmy Skamer, Zygmunt Jarosz.

Pozostaje jedynie wyrazić przekonanie, iż planowana kolejna Konferencja Automatyków ? Rytro 2008, będzie imprezą równie udaną i jeszcze ciekawszą.

ce