Wysokie koszty wydajnego oświetlenia

    Wysokie koszty początkowe i obawy o jakość produktów mogą utrudniać rozwój rynku oświetlenia wydajnego energetycznie, twierdzi globalna firma doradcza Frost & Sullivan. Szansą są regulacje UE zalecające stopniowe wycofywanie z użytku lamp żarowych i innych mało efektywnych technologii oświetleniowych.

    – Cel UE zakładający zredukowanie emisji dwutlenku węgla o 20 proc. do 2020 r. pociągnął za sobą wprowadzenie kilku dyrektyw, włączając Dyrektywę w sprawie produktów zużywających energię oraz Dyrektywę w sprawie wydajności energetycznej budynków, które nakładają standardy wydajności energetycznej na budynki i produkty zużywające energię, włączając produkty oświetleniowe – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan.

    Znaczącą przeszkodą dla szerokiej akceptacji rozwiązań wydajnego oświetlenia przez odbiorców jest ich wyższa cena początkowa w porównaniu z mniej wydajnymi źródłami światła.

    – Wysoka cena początkowa wydajnych energetycznie technologii oświetleniowych jest barierą dla penetracji rynku, zwłaszcza we wrażliwym cenowo sektorze mieszkalnym – zauważają analitycy Frost & Sullivan.. Konkurencyjne ceny oraz zapewnienie produktom wysokiej jakości są kluczowe dla zwiększania udziałów w rynku oświetlenia wydajnego energetycznie.

    Z analizy Frost & Sullivan, wynika, że rynek w 2011 roku uzyskał przychody w wysokości 1,15 mld USD. Ponadto ocenia się, że do roku 2018 wartość rynku osiągnie 1,92 mld USD. Choć obecnie największy segment produktów rynku stanowią kompaktowe lampy fluorescencyjne, segment diod elektroluminescencyjnych (LED) będzie się szybko rozwijał wraz z rozwojem technologii i spadkiem cen.