Wymagania względem systemów

    Anna Lewandowska, marketing manager, SUPREMIS 

    Wymagania względem systemów
    Sytuacja rynkowa wymusza na firmach zwiększanie swojej konkurencyjności. Drogą do tego jest aktywizacja sprzedaży i optymalizacja procesów. Poszukiwane są więc narzędzia informatyczne podnoszące efektywność. Jednocześnie spowolnienie gospodarcze nakazuje przyglądanie się każdej wydanej złotówce. Firmy ograniczają inwestycje, co dotyczy również informatyki. Szczególnie dotkliwa jest sytuacja w sektorze MŚP. Najczęściej poszukiwane są więc rozwiązania kompleksowe, obejmujące całą działalność przedsiębiorstwa, np. systemy ERP. Na oprogramowanie specjalistyczne, takie jak  intensywnie rozwijane w ciągu ostatnich lat systemy MES czy SCM, decydują się tylko nieliczni.
    Wymagania stawiane przed systemami koncentrują się w obszarach, w których można osiągnąć największe wymierne korzyści lub rozwiązywać bieżące problemy. Dlatego firmy zawracają uwagę na funkcje planowania zaopatrzenia i optymalizacji stanów magazynowych (w tym MRP), harmonogramowania działań produkcyjnych, ergonomię i automatyzację  typowych operacji,  kontrolę przepływu informacji (work-flow). Ważny jest też prosty dostęp do informacji decyzyjnych (raportowanie) oraz mechanizmy wczesnego ostrzegania o ważnych zdarzeniach (powiadomienia). Wraz z coraz większą dojrzałością organizacji na znaczeniu zyskują funkcje budżetowania i kontroli finansowej.