Wybór najlepszych systemów odwadniania dla przetwórstwa żywności i napojów

Fot. Freepik

Wybór odpowiedniego systemu odwadniania dla zakładu przetwórstwa żywności i napojów może przynieść wiele długoterminowych korzyści.

Poniżej przedstawiamy pięć wskazówek.


Wgląd w systemy odwadniające

– Dobrze zaprojektowany system odwadniania w całym obszarze przetwarzania żywności i napojów może pomóc zakładom poprawić ich projekt sanitarny.

 

– Rodzaje odpływów obejmują odpływy okopowe, odpływy szczelinowe, odpływy punktowe i odpływy obszarowe, a każdy z nich ma swoje mocne strony w zależności od rodzaju obiektu.


Posiadanie dobrze zaprojektowanego systemu odwadniającego w całym zakładzie jest niezwykle ważne. Zapobieganie gromadzeniu się cieczy jest jedną z trzech najważniejszych zasad projektowania obiektów sanitarnych.

Słaby drenaż w zakładzie produkcji żywności i napojów może utrudniać proces sanitarny i znacząco wpływać na ogólne bezpieczeństwo żywności. Tymczasem prawidłowy projekt drenażu przyspiesza czyszczenie i zmniejsza ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i produkcji.

Nieprawidłowo wykonany system odwadniania w Twoim zakładzie może zanieczyścić składniki i produkty, które następnie muszą zostać wyrzucone, co bezpośrednio wpływa na Twoje wyniki finansowe. Ponadto wycofanie produktu z rynku spowodowane zanieczyszczeniem może zaszkodzić zarówno reputacji Twojej firmy, jak i kategorii produktów.

Jaki jest najlepszy typ systemu odwadniającego dla zakładu spożywczego?

Nawet przy zastosowaniu solidnych środków czyszczących, niewłaściwy system odwadniania naraża zakład na podwyższone ryzyko. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę różne aspekty, które mają wpływ na projekt odwodnienia podczas fazy projektowania schematu i wybrać typ odpływu, który najlepiej spełnia potrzeby Twojego obiektu.

Studzienki ściekowe

Odpływy kanałowe są powszechnym rodzajem odpływów stosowanych w obiektach gastronomicznych. Te wpuszczane systemy składają się z korytka z kanałem odpływowym. Kanały różnią się rozmiarem w zależności od potrzeb obiektu. Odpływy te dobrze nadają się do zbierania płynów. Jednak odpływy kanałowe są często przykryte ciężkim rusztem, co może utrudniać ich konserwację i dokładne czyszczenie.

Wpusty szczelinowe

Wpusty szczelinowe to wstępnie nachylone i wstępnie zmontowane systemy, które są mocne i trwałe. Odpływy te charakteryzują się węższym kanałem odpływowym w porównaniu do odpływów rowowych, co eliminuje potrzebę stosowania ciężkich rusztów, które są trudne do czyszczenia. Ich zaokrąglona konstrukcja pozwala na łatwe czyszczenie i konserwację, dzięki czemu są bardziej higieniczne niż wpusty do rowów. Wpusty szczelinowe mogą być również używane z systemem czyszczenia na miejscu (CIP), umożliwiając zautomatyzowanie procesu czyszczenia.

Odpływy punktowe lub obszarowe

Odpływy punktowe zbierają wodę z jednego urządzenia i często znajdują się na środku pochyłej podłogi. Są one zazwyczaj instalowane w obszarach, które wymagają odprowadzania wody do pojedynczego punktu lub określonego obszaru.

Wadą jest to, że do odwodnienia dużych powierzchni podłogowych wymaganych jest wiele urządzeń. Dodatkowo, odpływy punktowe zazwyczaj wymagają więcej wykopów i wsparcia dla prawidłowej instalacji, co może być kosztowne i pracochłonne.

Pięć czynników wpływających na systemy odwadniające

Podczas gdy rodzaj odpływu jest ważny, inne kwestie są również rozważne przy wyborze opcji odwadniania dla obiektu bezpiecznego dla żywności.

1. Lokalizacja

Rozważ lokalizację odpływów i sposób ich rozmieszczenia. Odpływy, które są rozmieszczone zbyt daleko od siebie, mogą potencjalnie tworzyć stojącą wodę, powodując rozwój drobnoustrojów, takich jak listeria, salmonella, E. coli i inne zagrożenia, które mogą być niezwykle szkodliwe – a nawet śmiertelne – dla ludzi.

Ważne jest, aby mieć wystarczającą liczbę odpływów odpowiednio rozmieszczonych w całej przestrzeni, aby umożliwić swobodny przepływ cieczy do punktu zbiórki. Dobrą zasadą jest zapewnienie jednego odpływu na 600 stóp kwadratowych powierzchni podłogi.

2. Materiały

Wybór materiałów odgrywa znaczącą rolę w bezpieczeństwie żywności w obiekcie. Chociaż odpływy są dostępne w szerokiej gamie materiałów, nie wszystkie nadają się do przetwarzania żywności i napojów. Najlepiej jest wybrać zalecaną stal nierdzewną przeznaczoną do kontaktu z żywnością.

Materiały korpusu odpływu muszą być łatwe do czyszczenia, odporne na rdzę i wytrzymałe na działanie wysokich temperatur i żrących chemicznych roztworów czyszczących. Rury odpływowe będą wymagały podobnych właściwości.

3. Unikanie kratek

Podczas gdy większość odpływów wykopowych opiera się na kratkach, są one trudne do czyszczenia, a nawet mogą być niebezpieczne dla pracowników. Kratki muszą być regularnie czyszczone. Przy ciągłym narażeniu na działanie płynów i naturalnych kwasów z żywności, a także ciężaru maszyn, często osłabiają się i pękają z czasem. Może to prowadzić do obrażeń i zwiększać koszty konserwacji odpływów.

4. Łatwość czyszczenia

Chociaż zatwierdzona stal nierdzewna klasy spożywczej jest odporna na bakterie, ważne jest również, aby wziąć pod uwagę łatwość czyszczenia. Zdejmowane ruszty i pokrywy, kosze odpływowe i zespoły P-Trap muszą być brane pod uwagę przy wyborze urządzeń odwadniających.

5. Nachylenie i rodzaj podłogi

Powierzchnia podłogi jest równie ważna jak rodzaj zainstalowanego odpływu. Aby systemy odwadniające działały, podłogi muszą mieć określony spadek (lub nachylenie), aby umożliwić przepływ wody i zapobiec stojącej wodzie. Powierzchnia podłogi powinna stykać się lub być zlicowana z urządzeniem odpływowym, aby woda nie gromadziła się w miejscu styku obu powierzchni.

Wybór odpowiedniego rodzaju systemu odwadniającego jest istotnym elementem projektowania obiektu bezpiecznego dla żywności. Nieprawidłowy drenaż może być niebezpieczny dla pracowników i stanowić siedlisko patogenów i bakterii, które prowadzą do skażenia żywności, wycofywania produktów z rynku i przerw w produkcji, co wpływa na wyniki finansowe i reputację obiektu.