Wybierajmy firmy z doświadczeniem i referencjami

  Piotr Leśniak, konsultant systemów MES w firmie Operator Systems

  Wybierajmy firmy z doświadczeniem i referencjami
  Śmiało można powiedzieć, że systemy klasy MES/MOM na polskim rynku ciągle jeszcze pozostają nowością. Oczywiście systemy kompleksowego zarządzania produkcją znane są od lat i z powodzeniem wdrażane w polskich fabrykach, niemniej jednak liczba ich jest relatywnie niewielka. Niestety wielu przedsiębiorców nie jest świadomych potrzeby posiadania takich systemów lub ma obawy związane z ich wdrożeniem.
  Obawy te są poniekąd uzasadnione, gdyż wiele firm z branży IT skupia się na sprzedaży systemu, a nie spełnieniu rzeczywistych potrzeb klienta. Instalacje nie są poprzedzone solidną analizą wymagań i zysków z zaimplementowania systemu. Wdrożenia systemów ERP przeciągają się, a po ich zakończeniu klienci nie tylko nie odczuwają poprawy realizacji produkcji, a czasami zmuszenisą wręcz do zmiany procesu na potrzeby wdrażanego systemu.
  Sytuacje takie wynikają najczęściej ze złego doboru firmy wdrażającej system. Często wybierane są firmy bez doświadczenia, niemające referencji w danej branży. Klienci decydują się na rozwiązania niezbyt szerokie funkcjonalnie, dostarczane pod nazwą MES bez sprawdzenia, czy oferowany system był wdrożony w fabryce o podobnym profilu produkcyjnym. Brak też odpowiedniego doradztwa na rynku w zakresie doboru systemów MES.
  Na rynku pojawiają się jednak firmy z coraz większym doświadczeniem i wdrożeniami w wielu branżach. Firmy te oferują nie tyle systemy MES, co narzędzia poprawiające proces produkcyjny.