Wszystkie audyty energetyczne od 2009 r. są z błędem?

    Istnieje ryzyko, że wszystkie audyty energetyczne dotyczące modernizacji sieci cieplnych – wykonane od 2009 r. – zawierają bardzo duży błąd. Powoduje on, że oszczędności z wymiany sieci ciepłowniczych są zawyżone o 300 do 400 proc.

    Może się okazać, że wszystkie wnioski o dotacje i pożyczki na modernizację sieci w ciągu ostatnich kilku lat zostały wykonane błędnie. Istnieje bowiem poważne ryzyko, że wszystkie audyty energetyczne (dotyczące modernizacji sieci cieplnych, na lepsze, bardziej ocieplone) wykonywane od 2009 r. zawierają poważny błąd merytoryczny.

    – Moim osobistym zdaniem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 (Dz. U. Nr 43, poz. 346) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – zawiera bardzo poważny błąd merytoryczny w części dotyczącej oceny finansowej opłacalności modernizacji sieci ciepłowniczych – mówi Sławomir Speruda z firmy WaterKey w Warszawie.

    Błąd ten powoduje, że opłacalność termomodernizacji sieci ciepłowniczych jest w przeciętnych warunkach krajowych sieci ciepłowniczych w bardzo wysokim stopniu zawyżana (przy wykorzystaniu formuł audytu zgodnie z ww. rozporządzeniem) – aż kilkukrotnie – wskazuje ekspert.

    www.wnp.pl