Wstępne wyniki Grupy Bosch za rok 2014: szybkie tempo wzrostu obrotu i zysku operacyjnego

  Według wstępnych danych, w roku 2014 Grupa Bosch zwiększyła obroty o 6,2%, do 48,9 mld EUR. Z pominięciem negatywnego efektu różnic kursów wymiany walut w wysokości prawie 500 mln EUR, wzrost obrotów wyniósł ok. 7,2%. W 2014 roku Grupa Bosch poprawiła również dochodowość. Według wstępnych danych zysk operacyjny EBIT (przed odliczeniem podatków i odsetek) wyniósł prawie 3 mld EUR, czyli ok. 6,1%. Oznacza to poprawę o ok. 1 punkt procentowy w porównaniu do roku 2013, z pominięciem efektów jednorazowych i specjalnych.

  – Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie udało nam się osiągnąć cele zakładane na rok 2014 – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu spółki Robert Bosch GmbH. – Nasza strategia innowacyjności przynosi efekty, czego dowodem są ubiegłoroczne sukcesy. W 2014 roku poprawiliśmy naszą pozycję rynkową i konkurencyjność w wielu obszarach. – Dzięki przejęciu spółki BSH Hausgeräte GmbH oraz planowanemu przejęciu spółki ZF Lenksysteme GmbH Bosch będzie mógł umocnić swoją pozycję w dwóch szybko rozwijających się obszarach: „inteligentnych domów” (Smart Home) oraz zautomatyzowanej jazdy samochodami.

  Według wstępnych danych, w Europie, obroty Grupy Bosch zwiększyły się o ok. 2%. Na dzień 31.12.2014 Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie ok. 290 000 pracowników, czyli ok. 9 100 osób więcej niż w roku poprzednim.

  Obroty w podziale na sektory przedsiębiorstwa
  Według wstępnych danych, sektor Mobility Solutions (dawniej Technika Motoryzacyjna) dzięki bogatemu portfolio komponentów, systemów i usług odnotował w 2014 roku ponad dwa razy szybsze tempo wzrostu niż rynek motoryzacyjny. Obroty sektora Energy and Building Technology kształtowały się w 2014 roku na poziomie z poprzedniego roku. Z kolei sektor Consumer Goods odnosił w 2014 roku sukcesy między innymi dzięki sprzedaży elektronarzędzi profesjonalnych oraz narządzi pomiarowych. Sektor Industrial Technology odnotował spadek obrotów w porównaniu do obrotów w roku 2013, jednak obroty liczone z pominięciem efektów konsolidacyjnych lekko się zwiększyły.

  Strategia Bosch: wykorzystywać okazje biznesowe i oferować rozwiązania technologiczne

  W nadchodzących latach Grupa Bosch zamierza wykorzystywać możliwości wynikające z rozwoju w obszarach komunikacji za pośrednictwem internetu, automatyzacji, elektryfikacji, efektywności energetycznej oraz szanse związane z rosnącym znaczeniem rynków rozwijających się. – Chcemy aktywnie współtworzyć przełomowe zmiany technologiczne oraz przygotowujemy się do funkcjonowania w świecie zintegrowanym w internecie – podsumował Volkmar Denner. Dotyczy to w szczególnym stopniu sektora Mobility Solutions.

  – Jesteśmy dostawcą rozwiązań dla motoryzacji przyszłości, czyli zautomatyzowanych, podłączonych do internetu i zelektryfikowanych samochodów. Aby zrealizować tę wizję, potrzebne są komponenty, systemy, oprogramowanie oraz usługi. Łącząc je z naszymi kompetencjami w dziedzinie integracji systemów, mamy unikalną w skali rynku możliwość opracowywania innowacyjnych rozwiązań mobilnych dla naszych klientów – dodał.

  Przy rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań Bosch stawia na lokalne kompetencje badawczo-rozwojowe na rynkach rozwijających się. – Także w 2015 roku innowacje będą ważnym czynnikiem wzrostu naszych obrotów. Szczególne znaczenie mają przy tym lokalne rozwiązania stworzone z myślą o konkretnych rynkach – stwierdził Denner.