Współpraca Westinghouse z NCBJ i Politechniką Warszawską

    Westinghouse Electric Company podpisała porozumienia z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), instytucją prowadzącą prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie atomistyki, oraz list intencyjny z Politechniką Warszawską.
    Porozumienie rozpoczyna współpracę Westinghouse z NCBJ. Jej celem jest stworzenie programu transferu technologii w dziedzinie analizy bezpieczeństwa reaktorów AP1000. Program będzie wspierać NCBJ w dążeniu do budowania jego pozycji jako światowej klasy instytutu doradzającego decydentom w kwestii polskiego programu nuklearnego. Zakres programu obejmuje algorytmy analizy bezpieczeństwa AP1000 oraz związane z tym szkolenia.

    – Chcemy przekazać naszą wiedzę polskiej społeczności naukowo-technicznej i w ten sposób przyczynić się do rozwoju branży jądrowej w Polsce — powiedział Yves Brachet, prezes Westinghouse na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

    -Porozumienie z Politechniką Warszawską potwierdza długofalowe zaangażowanie Westinghouse na rzecz wpierania rozwoju kadr niezbędnych do budowy pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. Politechnika Warszawska dołączyła do globalnej sieci uczelni, z którymi Westinghouse współpracuje w obszarze badań i szkolnictwa — dodał Brachet.

    Latem 2011 r. Westinghouse po raz pierwszy zaprosił polskich studentów do uczestnictwa w swoim globalnym programie letnich stażów. Podpisane obecnie porozumienie ustanawia mocny fundament do przyszłego rozwoju tej współpracy. Planowana długofalowa współpraca w obszarze badań naukowych, edukacji oraz rozwoju kadr w kontekście energetyki jądrowej i innych zaawansowanych technologii energetycznych będzie obejmować oferty stanowisk naukowych dla studentów i pracowników (w tym w zakresie związanym z pracami dyplomowymi i studiami doktoranckimi),udział pracowników Westinghouse w procesie nauczania na Politechnice Warszawskiej oraz wspólne zgłoszenia do międzynarodowych i krajowych projektów badawczych (w tym ramowych programów badawczych Unii Europejskiej, tj. FP7 i Horizon 2020).