Współpraca Hitachi – GE z Arevą nad bezpieczeństwem jądrowym

    Hitachi – GE Nuclear Energy oraz firma Areva zawarły porozumienie mające na celu poprawę bezpieczeństwa japońskich elektrowni jądrowych poprzez dostarczenie zamkniętych systemów odpowietrzania (Filtered Containment Venting Systems – FCV). Obie firmy zamierzają współpracować w zakresie projektowania, produkcji oraz instalacji wspomnianych elementów. Zostaną one wykorzystane do reaktorów z wodą wrzącą typu BWR w Japonii.

    Od momentu trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii, firma Hitachi – GE zwiększyła swoje zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, z kolei firma Areva zainstalowała system FCV w ponad 50 elektrowniach na całym świecie. Obydwie firmy współpracowały w zakresie opracowania odpowiednich parametrów wydajności oraz funkcjonalności systemu FCV dla reaktorów typu BWR w Japonii.

    System FCV jest rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo elektrowni jądrowych. Odgrywa ważną rolę w zapobieganiu ewentualnych uszkodzeń w podstawowym zbiorniku reaktora (PCV) mogących wystąpić na skutek wzrostu ciśnienia wywołanego zdarzeniami, których parametry przekraczają założenia projektowe. FCV jest również wielostopniowym systemem filtrowania, eliminującym elementy radioaktywne.

    Oprócz trwających prac nad przeciwdziałaniem skutkom wypadków w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi oraz rekultywacji otaczających jej terenów, firma Hitachi – GE zamierza podjąć działania na rzecz społeczeństwa poprzez dostarczenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i niezawodność elektrowni jądrowych typu BWR tak, aby zapewniały stałą dostawę energii elektrycznej.

    W 2011 roku Areva rozpoczęła realizację międzynarodowego programu ?Nuclear Safety Alliance? w celu dostarczenia sprawdzonych rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa elektrowni jądrowych oraz pozwalających wyeliminować poważne awarie. Do tej pory rozpoczęto 85 projektów w 16 krajach dla 42 jednostek jądrowych.