Wskaźnik koniunktury w przemyśle poprawił się w lutym

  Koniunktura w przemyśle przetwórczym w lutym poprawił się o 2 pkt licząc miesiąc do miesiąca, a wyniki badań sugerują dalszą poprawę w nadchodzących miesiącach – wynika z raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W skali roku wskaźnik wzrósł o ponad 8 pkt.

  "Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw, koniunktura w przemyśle przetwórczym poprawia się. Jako pierwsze poprawę koniunktury odnotowały firmy prywatne. Wzrost poziomu produkcji oraz portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowych pozwala na przewidywanie dalszej poprawy koniunktury w nadchodzących miesiącach" – napisano w comiesięcznym raporcie.

  Wskaźnik koniunktury w lutym zwiększył swoją wartość w stosunku do stycznia o prawie 2 punkty, a w skali roku o ponad 8 punktów.

  "Poprawę koniunktury odnotowano w sektorze prywatnym. W sektorze publicznym powinno ono nastąpić w kolejnych miesiącach. Przedsiębiorstwa informują o wzroście poziomu produkcji i portfela zamówień. Odnotowano także wzrost poziomu cen oraz przeciętnego, jednostkowego kosztu produkcji. Pogorszeniu uległa sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Także nastroje przedsiębiorstw są bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem" – napisano.

  Poprawa koniunktury jest widoczna we wszystkich analizowanych przekrojach.

  "Przewidywania na najbliższą przyszłość są optymistycznie. Przedsiębiorstwa oczekują wzrostu produkcji, zamówień oraz zatrudnienia. Oddziaływanie zarówno czynników sezonowych jak i cyklicznych będzie pozytywne. Mimo to utrzymują się obawy przedsiębiorstw, co do ogólnej kondycji gospodarki polskiej" – podano w komunikacie.