Wsadowe sterowanie

Kompletny, ogólnozakładowy system automatyzacji pozwala firmie Dad?s Products Co. na zwiększenie wydajności o 40% oraz skrócenie czasu przezbrajania maszyn o ponad 65%.

 

Stanąwszy w obliczu znacznego wzrostu popytu na karmę dla zwierząt, firma Dad?s Products Co. (o wartości ponad 60 milionów USD), producent puszkowanej karmy dla psów i kotów, postanowiła zautomatyzować swoje procesy i zwiększyć wydajność produkcji.

Do wdrożenia ogólnozakładowego systemu automatyzacji firma Dad?s wybrała integratora systemu ? firmę Bachelor Controls Inc. (BCI) Celem wdrożenia było zwiększenie wydajności zakładu, zastosowanie elastycznych rozwiązań wsadowych do optymalizacji pracy maszyn urządzeń, zintegrowanie produkcji z systemami ogólnofirmowymi oraz monitorowanie wydajności i jakości.

Firma BCI przygotowała ogólnozakładowy system sterujący monitorowaniem oraz procesami wsadowymi w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji jakości, jak również opracowania niezależnych od sprzętu receptur do stosowania na liniach produkcyjnych. System sterowania przetwarzaniem wsadowym jest oparty na produkcie BCI ? Batch Engine. W systemie automatyzacji uwzględniono również sterowanie nadzorcze oraz akwizycję danych i realizację produkcji. Dane dla każdego etapu cyklu produkcyjnego są teraz zbierane elektronicznie, przechowywane i wyświetlane, a łącze w czasie rzeczywistym pomiędzy wsadowymi procesami firmy a planowaniem zapewnia inżynierom dostęp do informacji,wypuszczanie poszczególnych partii, jak również wprowadzanie zmian w recepturach w trybie online ze stacji roboczych podpiętych do sieci.

Uzyskawszy nowy dostęp do informacji, firma Dad?s postanowiła udoskonalić proces wytłaczania i zminimalizować ilość odpadów, generowanych w postaci papki pod koniec przebiegu produkcyjnego, aby w ten sposób zmniejszyć obciążenie oczyszczalni ścieków. Głównym elementem rozwiązania był AutoPilot firmy BCI ? automatyczny system sterowania formowaniem na gorąco.

BCI postanowiła osobno zająć się mokrymi dodatkami. Oznacza to, że zawiesiny mogą być bardziej różnorodne w zależności od rodzaju produktu, a więcej konkretnych dodatków smakowych i konserwujących może być mierzonych w wytłaczarce formującej. Bachelor Controls zautomatyzowała również system dozowania składników podawanych do systemu produktów suchych we wstępnej fazie formowania. Następnie zintegrowano z systemem moduł ustawiania i zarządzania formowaniem tak, aby każda receptura była połączona z produktem już zdefiniowanym i znajdującym się w bazie danych serwera SQL.

Później do głównej konfiguracji systemu dodano dwa dodatkowe zespoły wytłaczająco? formujące, co pozwala na sterowanie wszystkimi trzema zespołami z jednego interfejsu operatora. Po zakończeniu wdrożenia ilość odpadów została zredukowana, co dało firmie Dad?s natychmiastowe dodatkowe korzyści. ? Pobiliśmy trzy rekordy produkcyjne z rzędu ? mówi wiceprezes Dad?s, Jeff Lang. ? Średni wzrost wydajności wyniósł ok. 40%, a czas przezbrajania maszyn spadł o ponad 65%. Firma odnotowała również poprawę jakości ? kształtu, koloru oraz konsystencji produktów.


Poprzez zastosowanie produktu AutoPilot firmy BCI wydajność, jakość oraz konsystencja wyrobów firmy Dad?s uległy znacznej poprawie, przy równoczesnym skróceniu czasu przezbrajania maszyn.