Wojciech Znojek, dyrektor generalny, Sabur

    Zgodnie z koncepcją LEAN?
    Sytuacja w światowej gospodarce jest jednym z czynników, który wpływa na upowszechnienie koncepcji racjonalnego wykorzystywania zasobów i zarządzania zgodnie z zasadami LEAN. Koncepcjom skupionym wokół pojęcia LEAN nie oparła się także branża automatyki.  
    Jednym z elementów tworzących koncepcję LEAN AUTOMATION jest idea Peace of Mind (POM), czyli taki sposób tworzenia systemów automatyki, w którym minimalizuje się całkowite koszty użytkowania obiektu, a nie tylko początkowe koszty budowy i instalacji urządzeń. Peace of Mind zakłada odejście od stosowania dedykowanego osprzętu, który charakteryzuje się krótkim cyklem życia, a zastępowanie go otwartymi, elastycznymi aplikacyjnie rozwiązaniami. Efektem zastosowania POM w automatyce są instalacje, które długo i niezawodnie służą właścicielom i użytkownikom obiektów, a bieżąca obsługa systemu nie pociąga za sobą wysokich kosztów. POM gwarantuje możliwość ciągłej i elastycznej rozbudowy systemu automatyki, w tym PLC,  w całym cyklu życia (rozumianym jako minimum 15 lat).