WLAN i lokalizacja

  Nowoczesne, centralnie zarządzane sieci WLAN to dziś nie tylko komunikacja bezprzewodowa.

  Jedną z ważnych usług, jakie mogą być realizowane w sieci Wi-Fi jest lokalizacja obiektów, czyli RTLS (Real Time Location System).

  RTLS ma wiele praktycznych zastosowań takich jak np.:

  • Śledzenie wózków w supermarketach lub wózków paletowych na zapleczu
  • Śledzenie pojazdów na placu budowy
  • Automatyczne zapisywanie czasu pojawienia się (i czasu pobytu) osób lub pojazdów na danym obszarze                                      

  Usługa RTLS wymaga prawidłowego, starannego zaprojektowania sieci oraz odpowiedniego doboru elementów sieci (kontrolery, oprogramowanie, serwer lokalizacji, tagi Wi-Fi, itp.)