Wkrótce drugie targi AUTOMATICA w Monachium, 16-18 maja 2006

Targi AUTOMATICA to międzynarodowe targi, które pod jednym dachem łączą w sobie wszystkie segmenty z obszaru robotyki i automatyzacji. Odbywają się co dwa lata w Monachium, czyli prawie w samym sercu największego europejskiego rynku robotyki i automatyzacji. Czemu co dwa lata ? jak twierdzą organizatorzy ? to naturalny cykl rozwoju branży.

Targi AUTOMATICA prezentują ofertę w następujących blokach tematycznych:

  • technika montażu i obsługi,
  • robotyka,
  • przemysłowe przetwarzanie obrazu oraz technologie z nim
    związane.

Potencjalnymi zwiedzającymi są wynalazcy i konstruktorzy, planiści
produkcji, inżynierowie projektów, kierownicy produkcji i zakładów
pracy, a także osoby odpowiedzialne za jakość, kierownicy techniczni,
handlowi oraz członkowie zarządów.

Zakresem tematycznym AUTOMATICA obejmuje następujące obszary:
technika montażu i zastosowania, robotyka, przemysłowa obróbka
obrazu, systemy pozycyjne, technika napędowa, sensoryka,
technika sterowania, technika bezpieczeństwa, technika zasilania,
software, usługi i usługodawcy, badania i technologia.
Jak powiedział Norbert Bargmann, dyrektor naczelny Messe Munchen
GmbH podczas konferencji prasowej w Polsce: ? Do połowy marca zanotowano 760 zgłoszeń, 1/3 wystawców wystawia się po raz
pierwszy, a wynajęta powierzchnia wynosi 30 tys. m2, co w porównaniu
z poprzednimi targami stanowi znaczący wzrost. Jeżeli chodzi o umiędzynarodowienie, AUTOMATICA znajduje się w kursie wzrostowym.
Według dzisiejszego stanu na targach zaprezentują się wystawcy
z 38 krajów, a udział wystawców zagranicznych wyniesie 27%.
Informacji na temat wystawców, statystyk oraz innych związanych
z AUTOMATICĄ można szukać u przedstawiciela w Polsce ? Krzysztofa Kiljańskiego, tel. +48-22-620 44 15, www.targiwmonachium.pl.