WIRE w KOPEX S.A.

    Transition Technologies S.A wdroży WIRE (System Wymiany Informacji Rynku Energii) w zajmującej się obrotem energią elektryczną i paliwami spółce KOPEX S.A.. Przedmiotem podpisanej dnia 15 września 2008 roku umowy jest dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie oraz testy oprogramowania WIRE, pozwalającego na aktywne uczestnictwo w polskim rynku energii elektrycznej.  

    System WIRE jest jednym z modułów systemu LUXtrading opracowanego przez Transition Technologies S.A. LUXtrading składa się z licznych modułów (system wymiany danych rynku energii – WIRE, zarządzanie kontraktami, prognozowanie, grafikowanie kontraktów, raportowanie i analiza danych handlowych, rozliczenia kontraktów i usług systemowych, zarządzanie ryzykiem handlowym oraz internetowa platforma wymiany danych REE), które w połączeniu tworzą system wspomagania obrotu energią elektryczną.  

    www.tt.com.pl