Wielkie otwarcia u Bosch Rexroth

  27 września 2006 roku firma Bosch Rexroth sp. z o.o. oraz Zarząd Regionalny Europa Środkowa i Wschodnia miały przyjemność i zaszczyt gościć wielu znamienitych gości na uroczystym otwarciu swojej nowej siedziby. Uroczystości otwarcia zeszły się z obchodami 15-lecia działalności firmy Bosch Rexroth sp. z o.o. w Polsce.
  Obok stale obecnych na miejscu Friedricha Badera, Dyrektora Generalnego Bosch Rexroth Zarząd Regionalny Europa Środkowa i Wschodnia oraz dr. Włodzimierza Bramowicza, Dyrektora Bosch Rexroth sp. z o.o., uroczystość zaszczycili obecnością Prezes Zarządu Bosch Rexroth AG, Manfred Grundke, dr Alfons Weber, Członek Zarządu Bosch Rexroth AG oraz Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu Robert Bosch sp. z o.o. Licznie stawili się także klienci Bosch Rexroth zarówno z całej Polski, jak i z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
  Uroczystość przemówieniem rozpoczął Friedrich Bader. Następnie przemawiali miedzy innymi: Manfred Grundke, dr Alfons Weber, Krystyna Boczkowska, dr Włodzimierz Bramowicz, Michał Wąsowicz ? burmistrz Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Wiesław Kołodziejski ? przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego oraz Lars Bosse z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo- -Handlowej.
  Następnie goście udali się przed gmach w celu oficjalnego otwarcia nowej siedziby. Wstęgę przecięli wspólnie pani Boczkowska, pan Grundke, pan Weber, pan Bader orazpan Bramowicz. Poświęcenia budynku dokonał Jego Eminencja ks. kardynał Henryk Gulbinowicz.

   Na zdjęciu (od lewej) dr Alfons Weber ? Członek Zarządu Bosch Rexroth AG, dr Włodzimierz Bramowicz ? Dyrektor Bosch Rexroth sp. z o. o., Krystyna Boczkowska ? Prezes Zarządu Robert Bosch sp. z o. o., Manfred Grundke ? Prezes Zarządu Bosch Rexroth AG, Friedrich Bader ? Dyrektor Generalny Bosch Rexroth Zarządu Regionalnego Europy Środkowej i Wschodniej
   Po zakończonej ceremonii otwarcia goście mieli okazję zapoznać się z nową siedzibą Bosch Rexroth. Zwiedzanie odbywało się w kilku grupach prowadzonych przez pracowników firmy w roli przewodników. Goście mieli okazję obejrzeć nie tylko część biurową, ale także Dział Serwisu i Magazyn, które zachwyciły nowoczesnym wyposażeniem.
  Kolejnym punktem obchodów była część bankietowa, podczas której miał miejsce występ dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego ?Pruszkowiacy?. Resztę wieczoru umilał gościom kwartet skrzypcowy ?Insano?.
  Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przybyła większość zaproszonych gości, czego efektem była obecność (wraz z pracownikami) ponad 200 osób.
  W uroczystości wzięła udział redaktor naczelna Control Engineering Polska Hanna Tylicka, która w imieniu całej redakcji życzy firmie Bosch Rexroth Polska dalszych sukcesów w umacnianiu swojej pozycji na rynku polskim.
  Bosch Rexroth sp. z o.o. należy do koncernu Bosch Rexroth AG, światowego lidera w zakresie napędów i sterowań. Na rynku polskim Rexroth obecny jest od lat sześćdziesiątych. W 2005 roku firma osiągnęła obroty na poziomie 120 mln zł, przy zatrudnieniu 111 pracowników. Program produkcyjny Bosch Rexroth obejmuje wszystkie branże oferując klientowi kompleksowe rozwiązania w zakresie: hydrauliki przemysłowej i mobilnej, regulowanych elektrycznych napędów i sterowań, techniki przemieszczeń liniowych i montażu, pneumatyki oraz serwisu.


  Centrala Bosch Rexroth Polska:

  ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, tel. (22) 738 18 00, faks (22) 758 87 35