Wiele korzyści

    Piotr Dąbrowski, konsultant techniczny, COPA-DATA Polska

    Wiele korzyści
    Korzyści, jakie można osiągnąć dzięki oprogramowaniu do nadzoru produkcji są nie do przecenienia. Lepsza kontrola produkcji przekłada się na jej efektywność, wydajność, poprawę jakości – co w rezultacie umożliwia zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków z produkcji. W związku z tym rośnie popyt na oprogramowania, moduły umożliwiające analizę danych online. W ramach analizy danych klienci oczekują np. obliczania wskaźników KPI, które są dla nich bardzo istotnym aspektem. Ważne bywa także rozpoznanie przyczyn alarmów – ilości i czasu ich występowania – aby w rezultacie efektywniej na nie reagować, rozpoznać najbardziej newralgiczne miejsca produkcji, „wąskie gardła”, a następnie podejmować akcje, mające na celu ograniczenie ich ilości. Analizowane dane mogą być udostępniane w postaci gotowych raportów, generowanych na żądanie – dostosowanych zawartością do odbiorcy. Odpowiednie możliwości filtrowania dużych ilości danych także są zaletą niektórych oprogramowań. 
    Nie tylko są istotne dobrze przetworzone informacje, analizy danych, ale także wygodny dostęp do nich. Dlatego też producenci oprogramowania oferują tzw. Webservery, dające dostęp do danych poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki temu dostęp do danych jest znacznie ułatwiony – dane mogą być łatwo udostępnione konkretnym odbiorcom i przystosowane do ich wymagań. Dostęp do danych a także implementacja tego typu rozwiązań jest bardzo wygodna.