Większe wymagania wobec sterowników

Wymagania producentów maszyn oraz firm inżynierskich skierowane są na otrzymanie możliwie kompletnego rozwiązania systemu automatyki od jednego dostawcy. Składa się na to wiele czynników: dogodne warunki płatności i finansowania, koordynacja dostaw, jeden punkt kontaktowy dla wsparcia technicznego i serwisu, a także bezproblemowa współpraca wszystkich elementów automatyzacji oraz wygoda dla inżynierów tworzących oprogramowanie maszyny.
Klienci cenią uniwersalne narzędzia programistyczne, które integrują wszystkie elementy systemu automatyzacji: sterowanie, wizualizację, napędy i komunikację. Te wymagania spełnia B&R Automation Studio, które jako jedno narzędzie do programowania, serwisu oraz diagnostyki umożliwia szybkie i efektywne tworzenie aplikacji. Brak potrzeby przełączania pomiędzy oprogramowaniem sterownika, panela i serwonapędu, brak konfliktów przy dostępie różnych środowisk programistycznych do portów komunikacyjnych, brak potrzeby oprogramowania komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych producentów znacznie zwiększają komfort oraz wydajność pracy programisty. Inżynierowie chwalą sobie możliwość programowania w językach IEC 61131-3 oraz dodatkowo w językach wyższego rzędu: Automation Basic i ANSI C. Rozbudowane mechanizmy diagnostyki przebiegu programu (Line Coverage), stanów zmiennych (Watch, Trace), zintegrowana dokumentacja sprzętu oraz zdalny serwis poprzez: dowolny modem zewnętrzny, sieć Ethernet, karty pamięci Compact Flash oraz specjalnie wygenerowany CD wydatnie ułatwiają uruchomienie i późniejsze serwisowanie systemu.
Polscy producenci maszyn oraz firmy inżynierskie coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na czas oraz koszty związane z okablowaniem systemu. Dlatego też coraz częściej zaczynają stosować wygodne w użyciu rozproszone We/Wy. Duża gęstość upakowania, połączenia 1-, 2- i 3-przewodowe, łatwy bez użycia narzędzi sposób montażu oraz okablowania, stosowanie standardowo prefabrykowanych przewodów, możliwość elastycznej rozbudowy a także technologia hot- -plug umożliwiająca wymianę modułu podczas pracy maszyny ? powodują, iż taki system rozproszony jest maksymalnie użyteczny. Rozbudowane aplikacje wymagają możliwości stosowania dużej ilości modułów w jednej sieci (np. 253), odległości pomiędzy kolejnymi stacjami mogącymi wynosić nawet do 100 m, zastosowania w jednej sieci modułów do montażu w szafie sterowniczej (IP20, np. B&R X20) lub bezpośrednio na maszynie (IP67, np. B&R X67).
Coraz większy nacisk jest kładziony na uproszczenie komunikacji pomiędzy maszyną a człowiekiem. Operator powinien w jak najkrótszym czasie sprawdzić bieżący stan maszyny, wprowadzić zmiany w parametrach procesu, a w przypadku wystąpienia stanu alarmowego jak najszybciej rozpoznać przyczynę awarii oraz ją usunąć. Dlatego też wyświetlacze tekstowe są wypierane przez wyświetlacze graficzne, często kolorowe, o dużych przekątnych, z matrycą dotykową i/lub przyciskami. Kluczowe jest również posiadanie serwerów OPC/DDE czy kontrolek AcitveX w technologii .NET umożliwiające łatwe oprogramowanie interfejsu pomiędzy maszyną a system zarządzania produkcją klasy ERP/MRP II.
Widać także duże zainteresowanie komputerami przemysłowymi. Rynek polski powoli odchodzi od tendencji do stosowania standardowych PC lub komputerów przemysłowych bazujących na standardowych komponentach z rynku konsumenckiego, na rzecz komputerów ?prawdziwie? przemysłowych. Brak okablowania wewnątrz obudowy, procesory Pentium M / Celeron M, możliwość pracy bez wentylatora, kompaktowa i jednocześnie odporna konstrukcja mechaniczna, stosowanie dysków twardych certyfikowanych do pracy 24/7 lub dużych dysków Compact Flash, długoterminowa dostępność (10 lat i więcej), możliwość stosowania kilku (nawet do ośmiu) oddalonych od siebie wyświetlaczy ? to są cechy coraz częściej oczekiwane przez klientów, a spełniane m.in. przez komputery przemysłowe B&R.