Większe finansowanie nie wystarczy by poprawić innowacyjność

  W poniedziałek 9 lipca Komisja Europejska ogłosiła największy i ostatni już konkurs grantowy w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po ponad 8 mld euro. Eksperci uważają, że wzrostowi nakładów finansowych powinny towarzyszyć zmiany organizacyjne w europejskiej nauce.
  – Zwiększenie środków przeznaczanych na innowacje może wspomóc europejską gospodarkę, ale samo w sobie jest niewystarczające. Za tym muszą iść inne działania unijnych urzędników – mówią eksperci Pracodawców RP.
  Na zastrzyk unijnych pieniędzy mogą liczyć projekty dotyczące wdrażania nowych usług, produktów lub rozwiązań organizacyjnych w zakresie m.in. efektywności energetycznej, odporności mikrobiologicznej oraz zrównoważonego wykorzystania surowców. Założenie jest jedno – muszą się one przyczynić do postępu technologicznego i rozwoju przedsiębiorczości w Europie. 
  Przeznaczenie tak dużej kwoty na rozwój innowacji ma na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki. 
  – Finansowanie to jednak nie wszystko – mówią eksperci Pracodawców RP. – Mimo bardzo dużych nakładów Unia Europejska nadal jest w tyle za USA, Japonią czy państwami BRIC – światowymi liderami w dziedzinie innowacyjności – podkreślają. 
  Dlaczego tak jest się dzieje? Zdaniem ekspertów, jedną z głównych przyczyn nie jest bynajmniej brak pomysłów, lecz problem z przeniesieniem ich na płaszczyznę gospodarczą – po to, by stały się one podstawą dochodowego biznesu. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców z państw, które przystąpiły do UE po 2004 roku. W przeciwieństwie do środowisk biznesu w krajach tzw. starej Unii Europejskiej – nie postrzegają oni innowacyjności jako głównego czynnika determinującego ich pozycję konkurencyjną na rynku. 
  Zdaniem ekspertów oprócz zwiększania finansowania innowacji konieczne jest stworzenie konkurencyjnego systemu wsparcia segmentu badań i rozwoju. 
  – Poza zachętami finansowymi ważne jest stworzenie skoordynowanej, znajdującej się w jednym miejscu europejskiej bazy badawczo-innowacyjnej, co przyczyni się do optymalizacji inwestycji oraz zapewnienia ciągłości finansowania technologii na poszczególnych etapach rozwoju – twierdzą Pracodawcy RP. 
  8 mld euro to dopiero początek przyszłej proinnowacyjnej polityki Unii Europejskiej. Nowy program finansowania badań i innowacji na lata 2014-2020 "Horizon 2020" ma mieć fundusz w wysokości 80 mld euro, czyli prawie połowę więcej niż w poprzednim budżecie unijnym. Jednym z zamysłów jego twórców jest połączenie finansowania badań i innowacji w jednym programie. Uproszczone zasady mają ułatwić pozyskiwanie funduszy i zachęcić państwa do zwiększonej aktywności w zakresie promocji postaw proinnowacyjnych.  www.wnp.pl