Wiedzieć więcej

Control Engineering Polska rozmawia z Mike?em Bradleyem, prezesem Wonderware:

CE Polska: Polscy inżynierowie są zwykle na bieżąco z nowinkami technicznymi. Interesują ich natomiast trendy rynkowe. Co wydarzy się w segmencie oprogramowania wizualizacyjnego w najbliższych kilku latach?

Mike Bradley: Obecnie jasne jest dla nas, że systemy HMI/SCADA dążą w stronę integracji z systemami MES, służącymi do zarządzania produkcją. Kluczową sprawą dla użytkowników staje się usprawnienie wymiany informacji w procesie produkcji. Operatorzy maszyn powinni dysponować już nie tylko informacjami o stanie pracy maszyny, lecz także o czekających na wykonanie zleceniach produkcyjnych czy poziomie wskaźników wydajności, według których są rozliczani.

CE Polska: Kiedy będzie możliwa pełna wymiana danych pomiędzy produktami dla przemysłu a oprogramowaniem do zarządzania firmą?

Mike Bradley: Wciąż jeszcze trzeba rozwiązać kilka problemów. Przysparza ich na przykład integracja aplikacji PLM odpowiadających za zarządzanie cyklem życia produktu z oprogramowaniem MES.

CE Polska: Jak wygląda sytuacja na polskim rynku z punktu widzenia Wonderware?

Mike Bradley: Sprzedaż w Polsce dynamicznie rośnie. Według naszych danych wzrost porównywalny jest z dynamiką chińskiego rynku. Oczywiście przy zachowaniu proporcji odnośnie wolumenu obrotów.

CE Polska: Czy taka sytuacja skłania Wonderware do rozważań na temat zwiększenia liczby lokalnych dystrybutorów?

Mike Bradley: ASTOR dobrze wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Oferuje znakomite wsparcie dla klientów, a jego sprzedaż naszego oprogramowania znacząco rośnie (prognozy na 2007 r. zakładają podwojenie obrotów w porównaniu z wynikami z 2005 r. ? przyp. red.). Nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy dokonywać zmian w polskim kanale dystrybucyjnym.

Rozmawiał: Tomasz Gołębiowski