Według szacunków rynek zaworów sterujących w Chinach będzie wzrastał o 11% w skali roku

17 listopada 2004 r.

Dla dostawców zaworów sterujących Chiny stanowią jedyny kraj, w którym odnotowywany jest dwucyfrowy wzrost. Według wyników najnowszego badania pt. „Estymacje rynku zaworów sterujących w Chinach”, przeprowadzonego przez ARC Advisory Group., w ciągu najbliższych pięciu lat rynek zaworów sterujących w Chinach będzie rósł prawie o 11% w skali roku (wskaźnik CAGR) od 212 milionów w roku 2003 do ponad 350 milionów w roku 2008.

W Chinach, w podstawowych sektorach przemysłu przetwórczego inwestuje się coraz bardziej, a rynek daje możliwości coraz lepszego rozwoju, zarówno krótko- jak i długoterminowego.

Producenci lokalni i globalni budują w Chinach zakłady produkcyjne. Zakłady te mają tanią siłę roboczą, pracującą na cele eksportowe. Lokalizacja zaś na chińskim rynku pozwala na wykorzystanie lokalnych zapotrzebowań na szeroką gamę produktów. Zapotrzebowania te powstają dzięki temu, że rosną dochody wielkiej populacji Chin.

Globalni jak i lokalni dostawcy dostrzegają wielkie możliwości Chin. Sprawia to, że chiński rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny.

Chiny w dalszym ciągu uważa się za miejsce taniej produkcji, a dostawcy zaworów sterujących dwoją się i troją, by wykorzystać wielki potencjał tego kraju. Plany większości dostawców zaworów sterujących, inwestujących w Chinach, sięgają znacznie dalej niż tylko krótkoterminowe możliwości i tania siła robocza.

Na przykład w Chinach powstaje wiele nowych elektrowni. Elektrownie te razem z modernizowanymi starszymi elektrowniami zwiększają zapotrzebowanie na zawory sterujące. Zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie, podążając za dobrą kondycją gospodarki i przemysłu kraju.

Inwestycje w infrastrukturze będą coraz większe, a rosnąca świadomość ekologiczna, zwiększająca się troska o środowisko będzie sprzyjać inwestowaniu w modernizację zakładów i realizacji projektów związanych z przedłużaniem życia istniejących systemów.

Ponadto przeprowadzone w roku 2002 reformy przemysłu elektroenergetycznego oraz zalecenia Krajowej Rady Planowania Strategicznego na lata 2000–2010 zalecają inwestowanie w generowanie energii elektrycznej, aby sprostać wymogom gospodarczego rozwoju kraju, co przyczynia się do rozwoju chińskiego przemysłu elektroenergetycznego.