Wbudowany Linux wypiera Windows CE, VxWorks

11 października 2004 r.

Według oszacowań zamieszczonych w opracowaniu ?2004 Embedded Software Strategic Market Intelligence Program? sporządzonym przez Venture Development Corp. (VDC) światowa sprzedaż wbudowanych systemów operacyjnych Linux, komponentów dodatkowych oraz związanych usług ma wzrastać o 22% w skali roku, od wartości 65,2 mln USD w roku 2003 do 118,5 mln USD w roku 2006.

Z wyników ankiety przeprowadzonej przez VDC wśród użytkowników końcowych wynika, że developerzy systemów wbudowanych, którzy aktualnie korzystają z Linuksa, podczas realizacji wcześniejszych projektów najczęściej posługiwali się systemami operacyjnymi Microsoft Windows CE.NET, Wind River ? VxWorks lub własnymi rozwiązaniami. Niektórzy nie wykorzystywali żadnych systemów operacyjnych.

? W przeszłości urządzenia elektroniczne oraz urządzenia z zakresu automatyki przemysłowej stanowiły duży rynek dla Windows CE.NET. Obecnie jednak dostrzec można trend zmierzający do zastosowania w tych obszarach wbudowanego Linuksa ? mówi Stephen Balacco, analityk firmy VDC. ? Ponadto spodziewamy się zastąpienia VxWorks, aby zaspokoić wymagania stawiane przez sektor telekomunikacyjny i sektor przetwarzania danych komunikacyjnych, które konsolidują się wokół Linuksa. Jeśli chodzi o użytkowników systemów operacyjnych opracowanych we własnym zakresie, przejście na Linuksa oferuje im rozwiązanie pośrednie, zapewniające fundament do połączenia rozwiązań własnych z gotowymi (kod źródłowy, sterowanie, przy minimalnych kosztach licencyjnych).