Wartość rynku automatyki przekroczy 58 miliardów dolarów w roku 2007

Dedham, Massachusetts. Według nowego opracowania ?Perspektywy łącznej wartości rynku automatyki na świecie? (?Total Automation Business for the Process Industries Worldwide Outlook?), opublikowanego przez ARC Advisory Group, pomimo niewielkiego wzrostu w ostatnim czasie przewiduje się, że rynek automatyki na świecie będzie wzrastał w tempie 4,7% rocznie (compound annual growth rate ? CAGR) w ciągu najbliższych 5 lat i wroku 2007 jego wartość przekroczy 58 miliardów dolarów.

Choć ze względu na nadmierne moce produkcyjne na świecie niewielu producentów z rynku automatyki buduje nowe zakłady, opracowanie ARC wskazuje na wiele obszarów stabilnego wzrostu w tej dziedzinie. Wiele zakładów przetwórczych używa historycznych, przestarzałych już systemów automatyki, które wkrótce będą wymagać modernizacji.

ARC dodaje, że obszarem największego wzrostu w zakresie kompleksowej automatyzacji procesów jest Ameryka Łacińska. Za nią podążają rozwijające się kraje Azji. Jednocześnie w ciągu najbliższych pięciu lat w Ameryce Północnej oraz w strefie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMA) średnia roczna stopa wzrostu będzie w przybliżeniu stała, a najniższy wzrost odnotuje się w Japonii.