Wago- Złączka instalacyjna do przewodów 6 mm2

Złączka instalacyjna do przewodów 6 mm2
Nowa złączka instalacyjna WAGO przeznaczona jest do przewodów jedno- i wielodrutowych (o liczbie żył maks. 19) o przekroju do 6 mm2, które montuje się poprzez wetknięcie bezpośrednio do zacisku.
Można ją stosować w puszkach rozgałęźnych, skrzynkach rozdzielczych i zasilaniu urządzeń. Szczególne przydatna jest w rozległych instalacjach elektrycznych, gdzie ze względu na spodziewane duże spadki napięcia używa się przewodów 6 mm2 oraz do zasilania grup gniazd połączonych ze sobą równolegle.
W celu zapewnienia stabilnego połączenia wewnątrz rozdzielnicy nowe złączki (maksymalnie dwie) umieszcza się w specjalnym adapterze, mocowanym zatrzaskowo na szynie TS 35 lub śrubowo na płycie.
Złączka ma wszystkie wymagane aprobaty.
Parametry techniczne:

  • numer katalogowy: 773-173,
  • przekrój przewodu: 3 x 2,5 mm2 ? 6 mm2 ?j? i ?w?,
  • napięcie znamionowe: 400 V/4 kV/2,
  • prąd znamionowy: 41 A.
www.wago.pl