W zakładach Philips Lighting powstaną nowe miejsca pracy

    Philips Lighting Poland Oddział w Kętrzynie otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

    Projekt przewiduje modernizację fabryki dla potrzeb produkcji innowacyjnych opraw oświetleniowych, opartych m.in. na technologii LED. Firma Philips Lighting zobowiązała się do przeprowadzenia dalszych inwestycji w kętrzyńskim zakładzie oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

    We wtroek w kętrzyńskiej fabryce Philips Lighting odbyła się uroczystość wręczenia zezwolenia na prowadzenie działalności Philips Lighting Poland SA Oddział w Kętrzynie w rozszerzonej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WMSSE). Zezwolenie obejmuje produkcję iopraw oświetleniowych opartych na technologiach energooszczędnych i LED-owych.

    W ramach działalności w WMSSE spółka Philips Lighting zobowiązała się do zainwestowania w kętrzyńskim zakładzie minimum 50 mln zł do końca roku 2018 oraz stworzenia 70 nowych miejsc pracy. Inwestycje wspierać będą rozwój działalności Philips Lighting związanej z technologią LED na rynku oświetlenia profesjonalnego. Dzięki tym nakładom, unowocześniona zostanie istniejąca fabryka, utworzone zostaną nowe linie technologiczne i zmodernizowane będą te już użytkowane.

    Obecnie zakład produkcyjny w Kętrzynie zatrudnia 565 osób. Od kilku lat rośnie jego aktywność jako czołowego producenta w koncernie.