W tym wydaniu?

Jak w każdym tegorocznym wydaniu, również i w tym zamieściliśmy raport z analizy jednego z sektorów branży automatyki i sterowania. Tym razem skupiliśmy się na systemach bezpieczeństwa i ofercie dostępnych komponentów tych systemów. Z naszego tzw. ?market research? wynikają ciekawe wnioski ? pierwszy: dostępnych urządzeń jest całe mnóstwo, a liczba dostawców poszczególnych produktów jest imponująca, co widać na przygotowanym przez nas zestawieniu (str. 36-37).

W samym artykule przedstawiamy światowe tendencje w dziedzinie inwestycji w przemysłowe systemy bezpieczeństwa, statystyki wypadków i ponoszone koszty przez pracodawców. Jakie wnioski z tych wartości wynikają? Myślę, że każdy sam powinien ocenić, czy 931 mln USD to dużo (prognoza wartości europejskiego rynku systemów bezpieczeństwa na 2007 r.) i czy 76 wypadków w polskich zakładach przemysłowych na 100 tys. zatrudnionych to przerażająca ilość, czy akceptowalna, biorąc pod uwagę, że stawia nas na drugim miejscu w Europie pod względem najmniejszej liczby wypadków. Odpowiedzi (podpowiedzi) i więcej statystyk na ten temat szukajcie Państwo w ?Fokusie? (str. 26).

Obszar zastosowań termografii przemysłowej przekracza już ramy jedynie usług serwisowych i utrzymania ruchu, gdzie obrazy termowizyjne stały się popularnym narzędziem stosowanym do przewidywania ewentualnych awarii urządzeń przed ich rzeczywistym wystąpieniem. Inżynierowie zaczęli uświadamiać sobie, że termografia może znaleźć również zastosowanie w dziedzinie czujników przemysłowych do kontroli prawidłowości realizacji procesów produkcyjnych.

Obrazy termograficzne to swego rodzaju mapy rozkładu temperatury powierzchni kontrolowanych elementów, powstające dzięki promieniowaniu przez nie emisji w paśmie podczerwieni. Posiadając szczegółową wiedzę o tym, jak zmieniają się w czasie i przestrzeni krytyczne wartości temperatur w procesie produkcji, inżynierowie mogą prowadzić automatyczny dobór nastaw i parametrów pracy urządzeń. Jak to się odbywa, co to są ?fałszywe kolory?, w jaki sposób skanery rejestrują niewidoczne dla oka kolory, dowiecie się Państwo w dziale ?Temat z okładki? (str. 16).

Podczas projektowania nowego procesu technologicznego ważne jest sporządzenie listy uwarunkowań wyznaczających granice obszarom decyzji o sposobie prowadzenia tego procesu. Jednym z tych obszarów jest rozważenie wyboru zaawansowanej techniki regulacji. Wybór algorytmu PID, przewidującego regulatora z modelem lub innej metody, nie może być przesądzony, dopóki nie zostanie ocenione samo zadanie i nie zostaną ustalone uzasadnione cele, jakie ma osiągnąć nowo wdrażany system automatyki. Zlekceważenie tej podstawowej zasady narazi firmę na stratę sporych kwot oraz czasu (więcej na ten temat w dziale ?Jak to się robi?, str. 48).

Czy mówimy więc o systemach bezpieczeństwa, czy o wyborze metody regulacji, wracamy do tego samego tematu ? pieniędzy i dochodzimy do jednego odwiecznego wniosku ? lekkomyślne i nieprzemyślane decyzje wiążą się z ponoszeniem dużych, czasami wręcz ogromnych, a w przypadku zdrowia, nieodwracalnych strat.

Naszym zadaniem, jako czasopisma jest dostarczanie Państwu informacji jak unikać takich strat. Mamy nadzieję, że dzięki temu, czytając nas, stają się Państwo najlepiej poinformowanymi i ?zabezpieczonymi? inżynierami, czego Państwu (i sobie) życzymy.

Ana ten Wielkanocny czas dołączam
życzenia ? radości, pomyślności
i smacznego jaja.

 

Hanna Tylicka, redaktor naczelna
ht@controlengpolska.com