W styczniu zużycie prądu mniejsze o 0,84 proc.

    PSE Operator podał wstępne dane dotyczące produkcji i zużycia energii w Polsce w styczniu 2011 roku. Wynika z nich, że w styczniu bieżącego roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była większa o 0,8 proc., a jej zużycie mniejsze o 0,84 proc. niż w styczniu ubiegłego roku.

    Zgodnie z uzyskanymi informacjami w styczniu 2011 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła konkretnie 14 823 GWh wobec 14 705 GWh rok wcześniej, a krajowe zużycieenergii elektrycznej osiągnęło poziom 14 419 GWh wobec 14 541 GWh w styczniu 2010 roku.

    Z udostępnionych przez PSE Operator informacji wynika ponadto, że w minionym miesiącu elektrownie na węgiel kamienny wyprodukowały 8 612 GWh energii elektrycznej – o 0,14 proc. mniej niż rok temu, a elektrownie na węgiel brunatny wytworzyły 4 398 GWh – o 1,92 proc.. więcej niż rok temu. Z kolei produkcja elektrowni gazowych w styczniu 2011 wyniosła 438 GWh i oznaczało to spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. o 16,76 proc., a dla odmiany elektrownie wiatrowe zwiększyły w styczniu tego roku w porównaniu ze styczniem ubiegłego produkcję z 86 GWh do 200 GWh, czyli o 132,53 proc.