W sierpniu produkcja prądu o 3,78 proc. mniejsza niż rok temu

    W sierpniu 2014 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub.r. o 3,78 proc., a jej zużycie większe o 0,5 proc. – wynika z danych PSE.

    Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych ( PSE) w sierpniu 2014 produkcja energii elektrycznej wyniosła 12 227 GWh, co oznacza, że była o 3,78 proc. mniejsza niż w sierpniu 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w Polsce w minionym miesiącu wyniosło 12 569 GWh i było większe o 0,5 proc. niż w sierpniu 2013 roku.

    Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w minionym miesiącu 5 829 GWh, co oznacza produkcję mniejszą o 10,24 proc. niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 853 GWh, co oznaczało produkcję o 0,53 proc. większą niż w sierpniu 2013 roku. Miniony miesiąc to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W sierpniu 2014 roku wyniosła ona 224 GWh, co oznaczało spadek o 13,16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku.

    Wzrost produkcji w sierpniu 2014 roku zanotowały elektrownie wiatrowe. W ubiegłym miesiącu farmy wiatrowe, których przybywa, wyprodukowały 442 GWh energii elektrycznej, czyli o 50,88 proc. więcej niż rok temu . Sierpień 2014 to większa niż rok temu produkcja elektrowni wodnych zawodowych. Wyprodukowały one w minionym miesiącu 203 GWh energii elektrycznej i było to o 35 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu minionego roku. W minionym miesiącu przewaga importu nad eksportem energii elektrycznej wyniosła 342 GWh wobec przewagi 201 GWh importu na eksportem w sierpniu 2013 roku.

    W okresie styczeń- sierpień 2014 produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 102 454 GWh, co oznacza, że była o 3,88 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 roku. W pierwszych ośmiu miesiącach br. farmy wiatrowe wyprodukowały 4 686 GWh energii wobec 3 100 GWh rok wcześniej. Krajowe zużycie energii elektrycznej w pierwszych ośmiu miesiącach 2014 roku wyniosło 104 159 GWh i było większe o 0,23 proc. niż w okresie styczeń- sierpień 2013 roku. Po pierwszych ośmiu miesiącach b.r. saldo handlu zagranicznego energią elektryczną wyniosło plus 1704 GWh, co oznacza, że import energii do Polski był o tyle większy od eksportu. W analogicznym okresie 2013 eksport energii elektrycznej z Polski był większy od importu o 2660 GWh.