W Krakowie powstanie klaster naukowo-przemysłowy

    Zapowiedź stworzenia klastra naukowo-przemysłowego „Life Science Krakow” stała się kluczowym wątkiem dyskusji podczas krakowskiej konferencji „Uniwersytet dla przemysłu”. Klaster to nowa propozycja dla międzynarodowych koncernów, które chcą skorzystać z naukowego, ekonomicznego i społecznego potencjału, oferowanego przezpołudniową Polskę.
    Współpraca świata biznesu z ośrodkami akademickimi daje niemal nieograniczone możliwości rozwoju badań. Partnerstwo publiczno–prywatne w tym zakresie doskonale sprawdza się w Krakowie. Już w tej chwili rozbudowuje się tam sieć powiązań między firmami biotechnologicznymi oraz instytucjami naukowymi regionu.