VIX Automation – Proficy Scheduler

Aplikacja Proficy Scheduler jest interaktywnym, graficznym narzędziem planistycznym, umożliwiającym tworzenie w czasie rzeczywistym bardziej efektywnych harmonogramów produkcji w oparciu o przepustowość zasobów i środków produkcji.
Umożliwia w ten sposób szybkie wykonywanie zadań produkcyjnych oraz pomaga optymalizować harmonogramowanie nowych zleceń produkcyjnych jak i w toku wytwarzania. Udostępniając automatyczne reguły planowania oraz łatwe do skonfigurowania ścieżki planistyczne, aplikacja Proficy Scheduler pozwala skutecznie reagować na zmiany, które trzeba wprowadzić do produkcji, takie jak: zmiana daty i czasu rozpoczęcia dostawy, uwzględnienie nowych zleceń produkcyjnych, zmiana liczby wyrobów, które trzeba wyprodukować, oraz modyfikacja szybkości produkcji. Daje to planistom możliwość szybkiego przeszeregowania zadań i zachowanie wysokiej wydajności produkcji oraz terminowości dostaw. www.vix.com.pl