Vision Academy podąża na Wschód

  Do najbardziej znaczących w XXI wieku należą technologie optyczne. Stosuje się je w różnych branżach, a ich zastosowanie rozszerza się na kolejne gałęzie przemysłu.
  W szczególności technologie te znajdują zastosowanie w przemysłowym przetwarzaniu obrazu.
  W związku z tym, że najbardziej dynamicznie rozwija się gospodarka środkowej, wschodniej i południowej Europy, rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania, które umożliwiają skuteczną kontrolę nadzoru i jakości. Z tym przekonaniem Vision Academy pragnie rozbudować ?sieci partnerskie?: w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji, które zajmą się szkoleniami w dziedzinie przemysłowego przetwarzania obrazu i technologii identyfikacyjnych. Prowadząc szkolenia firma chce współpracować zwłaszcza ze szkołami wyższymi, które są ukierunkowane na technologiczny transfer Head-to-Head poprzez organizowanie sieci Trainings-Transfer-Notes (TTN).
  Zadania TTN to:

  • poparcie współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami i przedsiębiorstwami z krajów partnerskich,
  • imprezy informacyjne i workshopy,
  • trening inżynierów i personelu technicznego z instytucji i przedsiębiorstw w dziedzinie rozwoju i zastosowania rozwiązań optycznych i przetwarzania obrazu,
  • współpraca w dziedzinie konkretnych zastosowań.

  Vision Academy przemysłu proponuje i zapewnia know-how, niezależny od konkretnego producenta. Vision Academy jest członkiem Związku Niemieckich Maszyn i Urządzeń Technicznych (VDMA) oraz European Machine Vision Association (EMVA).
  Współpraca z tymi organizacjami gwarantuje długotrwałe efekty, jakie przyniesie realizacja programów treningowych i dokształcających.
  Działalność Vision Academy zostanie zainaugurowana na ?Konferencyjnym tygodniu badań, rozwoju i innowacji? ? impreza ta odbędzie się w Pradze, 5 do 12 grudnia.
  Więcej informacji:
  www.vision-academy.org