VEGAFLEX serii 80 – Nowość w kontaktowym pomiarze poziomu

  Po przeszło dziesięcioletniej produkcji sond radarowych VEGAFLEX serii 60 firma VEGA postanowiła udoskonalić swoje urządzenia i wprowadziła do oferty nową generację sond radarowych z falowodem ? VEGAFLEX serii 80. Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, szeroki zakres zastosowań oraz wyjątkowa trwałość przy wysokiej dokładności decydują o tym, że sondy VEGAFLEX 80 pozwalają na skuteczny pomiar poziomu w aplikacjach, w których do tej pory było to niemożliwe.
  Nowe, udoskonalone, jeszcze dokładniejsze
  Pierwszą diametralną zmianą jest wyposażenie sond w całkowicie nowy układ elektroniki z rodziny plics?plus, dzięki któremu dokładność sond zwiększona została do ?2 mm, a czas cyklu pomiaru to tylko 500 ms. Nowa elektronika (do wyboru 4-20 mA/HART dwu- lub czteroprzewodowa 9,648 VDC lub 90253 VAC, Foundation Fieldbus, Profibus PA, Modbus) to także wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz rejestr 500 zdarzeń, jak np. zmiana parametrów urządzenia, błędy pomiarów z zarejestrowaną datą i godziną wystąpienia. Opcjonalnie sonda może zostać wyposażona także w dodatkowe wyjście 4-20 mA.
  Jednym z kluczowych udoskonaleń nowej serii jest automatyczna kompensacja zmian prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w aplikacjach z parą nasyconą. Ma to ogromne znaczenie w wielu aplikacjach ? w przypadku zainstalowania sondy falowodowej np. w walczaku, w otoczeniu mieszanki wodno-parowej, następuje zmiana stałej dielektrycznej przestrzeni wokół falowodu spowodowana specyficznymi właściwościami pary wodnej. O ile przy ciśnieniach rzędu kilku barów stała dielektryczna (a zatem i prędkość fali elektromagnetycznej) jest prawie identyczna z prędkością fali w powietrzu, to już przy kilkudziesięciu barach łatwo stwierdzić, że wskazywany poziom jest mniejszy od rzeczywistego. Przy 40 barach błąd spowodowany zmianą prędkości fali wynosi około 7%, przy ciśnieniu 160 barów błąd pomiaru prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej wzrasta do 42%. W standardowym wykonaniu sondy falowodowej błąd ten trzeba było korygować przez ręczne wpisanie współczynnika określanego dla zadanej temperatury i ciśnienia. VEGAFLEX 86 dzięki zastosowaniu specjalnego oprogramowania przetwornika i falowodu z elementem referencyjnym ma możliwość automatycznej kompensacji zmian prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w aplikacjach z parą nasyconą, co gwarantuje rzetelny, powtarzalny i dokładny pomiar poziomu np. wody w walczaku.
  Nowa generacja VEGAFLEX oferuje nam jeszcze inne bardzo praktyczne funkcje i możliwości:

  • automatyczne śledzenie końca falowodu zwiększa pewność pomiaru materiałów sypkich i cieczy o niskiej stałej dielektrycznej nawet poniżej 1,5. Funkcja ta zwalnia również użytkownika z potrzeby wpisywania długości falowodu (po ewentualnym jego skróceniu);
  • monitoring stanu falowodu ? urządzenie informuje o uszkodzeniu, pęknięciu lub urwaniu falowodu.
  • ta sama elektronika może posłużyć zarówno do pomiaru poziomu, jak i granicy faz cieczy. Użytkownik nie jest już postawiony przed wyborem pomiaru poziomu czy granicy faz ? wystarczy tylko włączyć odpowiednią funkcję w urządzeniu.

  Sondy VEGAFLEX w zależności od konkretnego typu mają wszelkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty: do pracy urządzeń w strefie zagrożonej wybuchem pyłu lub gazu (ATEX); morskie GL, LRS, ABS; SIL2/3 zgodne z ICE 61508; NACE MR 0175; dopuszczenia spożywcze i farmaceutyczne.
  Cała gama uszczelnień, w tym również dodatkowe uszczelnienie nazywane drugą linią obrony, uszczelnienie szkłem boro-krzemianowym (aplikacje na amoniaku), wersje dla temperatury do 450°C i ciśnienia do 400 barów powodują, że urządzenia VEGAFLEX 80 znajdują zastosowanie w wielu wymagających aplikacjach. Dzięki ich stosowaniu użytkownik uzyskuje pewność, niezawodność i powtarzalność pomiaru poziomu.
  Mateusz Galonska
  INTROL Sp. z o.o., Dział pomiarów poziomu poziom@introl.pl

   
  INTROL Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 112
  40-519 Katowice
  tel. +48 32 789 00 00 www.introl.pl