V Konkurs na Produkt Roku rozstrzygnięty!

Innowacyjność, solidność, użyteczność ? to tradycyjne kryteria, które decydowały o zwycięstwie w Konkursie na Produkt Roku 2008 Czytelników Control Engineering Polska. Tym razem w szranki stanęło ponad 60 urządzeń, systemów sieciowych i programów z segmentu automatyki przemysłowej.
Pełna lista nagrodzonych produktów znajduje się TUTAJ
###NEWS_VIDEO_1###
Zdobycie tytułu Produktu Roku 2008 wymaga przejścia przez kilka etapów. Przede wszystkim każde zgłoszenie weryfikują doświadczeni inżynierowie pod kątem innowacyjności, użyteczności oraz wpływu na rynek. Zdarza się, że podejmują decyzję o odrzuceniu zgłoszenia ze względu na zbyt niski poziom technologiczny, jaki reprezentuje określony produkt. 
###NEWS_VIDEO_2###
W tym roku jury dokonało analizy ponad 60 zgłoszeń, a zatem kilku więcej niż rok wcześniej.   W kategorii Zaawansowane przetwarzanie i regulacja do rywalizacji stanęły trzy produkty, Integracja danych i programów oraz Sieci i komunikacja ? po cztery, Wbudowane systemy sterowania ? pięć, Sterowanie dyskretne i sygnalizatory stanu ? siedem, Interfejsy użytkownika ? osiem, zaś Urządzenia pomiarowe i czujniki ? czternaście. Z najbardziej zaciętą rywalizacją mieliśmy do czynienia w kategorii Silniki, napędy i sterowanie nimi, do której zgłoszono szesnaście produktów.


Przedstawiciele nagrodzonych firm (od lewej): Krzysztof Zajdel, Product Manager, CompArt Automation; Łukasz Sendecki, specjalista ds. marketingu, MPL Technology; Makoto Kato, Manager of Factory Automation Central Eastern Europe, Mitsubishi Electric; Andrzej Soldaty, dyrektor ds. sprzedaży, Festo; Paweł Fraś, Product Manager, Schneider Electric; Mariusz Benna, prezes zarządu, Vix Automation; Jacek Barszcz, Regional Manager (Warszawa), B&R Automatyka Przemysłowa oraz Tomasz Gołębiowski, redaktor naczelny Control Engineering Polska 
###NEWS_VIDEO_3###
Zadaniem jury był wybór maksymalnie trzech urządzeń, systemów, bądź programów w każdej kategorii. Wybrana trójka przechodziła do finału, w którym o zwycięstwie decydowali czytelnicy Control Engineering Polska. Przez kilka tygodni mogli oceniać 24 produkty w ośmiu kategoriach. Liczbę punktów, które uzyskał każdy z nominowanych produktów, podajemy przy ich opisach na kolejnych stronach pisma. W większości przypadków wybór czytelników zgadzał się z oceną redakcji. Niemniej wypada żałować, że tym razem w finale zabrakło choćby jednego produktu opracowanego przez polską firmę. 

Jacek Barszcz, przedstawiciel B&R Automatyka Przemysłowa, odebrał  trzy nagrody za protokół ethernet POWERLINK w wersji open POWERLINK (nagroda czytelników i redakcji) oraz Panel zintegrowany ze sterownikiem B&R Power Panel PP45 (nagroda czytelników)

###NEWS_VIDEO_4###
Jak co roku jury przyznało Nagrodę Specjalną Redakcji Control Engineering Polska. Tym razem wybór padł na protokół sieciowy Ethernet Powerlink jako wolne oprogramowanie openPowerlink firmy B&R Automatyka Przemysłowa. To jedno z niewielu rozwiązań, wśród dostępnych na rynku deterministycznych protokołów Ethernetu czasu rzeczywistego, które posiadają swój otwarty dla użytkowników odpowiednik. Główną zaletą Ethernet POWERLINK jest fakt, że protokół może być zaimplementowany na dowolnym standardowym sprzęcie oraz procesorze Ethernet. Ethernet POWERLINK jest jedynym rozwiązaniem czasu rzeczywistego na bazie przemysłowego Ethernetu z mikrosekundową prędkością i precyzją, które nie wymaga obsługi poprzez dedykowany sprzęt oraz układy ASIC. Bazuje wyłącznie na międzynarodowych standardach.
###NEWS_VIDEO_5###

Ceremonię prowadził Tomasz Gołębiowski, redaktor naczelny Control Engineering Polska
###NEWS_VIDEO_6###
Wygranym gratulujemy, a wszystkim głosującym dziękujemy za udział w ankiecie!

Nagrody MSI oraz Utrzymania Ruchu

Podczas gali miało miejsce kilka innych godnych uwagi wydarzeń. Przedstawiciele redakcji MSI oraz Utrzymania Ruchu wręczyli nagrody dla ? odpowiednio ? ?Najlepszych dostawców systemów, sprzętu i usług IT dla przemysłu 2008? oraz za ?Produkt Roku 2008?. Czytelnicy MSIPolska za najlepszych dostawców uznali: Lawson Software Polska, BPSC, Infovide-Matrix, Technodat, Controlling Systems, ASTOR, Sabur, Komputronik, ZETO SA oraz Autodesk. Z kolei prenumeratorzy Inżynierii & Utrzymania Ruchu w zakładzie przemysłowym mianem Produktu Roku 2008 uhonorowali: kontroler PACSystems Rx3i (GE Fanuc/ASTOR), system sterowania procesami RSLogix 5000 (Rockwell Automation), wyłącznik próżniowy typu WP-1000 (Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG), kompaktowy jonizator IZN10 (SMC Industrial Automation Polska), siłownik wahliwy z innowacyjnym systemem jarzma sterowania scotch-yoke (Eletro-Automatic), modułową pompę próżniową PIAB P6040 (PIAB), SZEOR – system do obsługi instalacji rafineryjno-petrochemicznych Eurotronic oraz materiał do reperacji powierzchni twardych LOCTITE Fixmaster Magna Crete 7257 (Henkel Polska).  

Jury Konkursu Produkt Roku 2008    

Mgr inż. Józef Czarnul, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Lotniczego; ukończył również studium podyplomowe: Automatyka Przemysłowa oraz Automatyzacja Prac Eksperymentalnych ? Komputerowe Wspomaganie. Od 1994 r. zajmuje się indywidualną działalnością gospodarczą w dziedzinach automatyki i sterowania (ważniejsze tematy: część projektów systemu zarządzania instalacjami budynku: hotel Hyatt, bank BRE, biurowce: Saski Biznes Park, Altus Katowice). Konstruktor obrabiarek i urządzeń obróbczych, 10 lat ? projektant układów automatyki przemysłowej, większe obiekty: wytwórnia kwasu siarkowego, fabryka farb i lakierów, cukrownia, opracowywanie katalogu wyrobów automatyki zjednoczenia MERA (w jęz. angielskim), od 1985 roku, 9 lat ? starszy projektant i kierownik pracowni projektowej. Z Control Engineering Polska współpracuje od 2003 r.  
Dr inż. Paweł Dworak, absolwent Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej w 2005 roku. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Automatyki Instytutu Automatyki Przemysłowej na PS. Interesuje się problemami analizy i syntezy wielowymiarowych układów sterowania, zastosowaniem logiki rozmytej w sterowaniu i regulacji oraz zagadnieniami komputerowego wspomagania zarządzania i produkcji. Od 2006 roku jest redaktorem miesięcznika Control Engineering Polska.
Dr inż. Andrzej Ożadowicz, od 2002 roku zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika otrzymał w styczniu 2007 r. Zainteresowania podstawowe dotyczą zagadnień aplikacji systemów tzw. inteligentnego budynku, możliwości ich wykorzystania do optymalizacji wykorzystania energii w budynkach oraz monitoringu stanu sieci zasilającej (kwestia jakości energii). Dodatkowo interesuje się podstawami programowania sterowników przemysłowych i mikrokontrolerów oraz zasadami realizacji prostych sieci sterowania w budynkach użyteczności publicznej i aplikacjach przemysłowych. Z redakcją i współpracuje od 2005 roku.  
Mgr inż. Janusz M. Pieńkowski, ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe w zakresie automatyki przemysłowej na Politechnice Warszawskiej. Praktyka zawodowa to kilkuletnia praca w zakresie konstrukcji lotniczych w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Ponad 20 lat pracował w Biurze Konstrukcyjno-Badawczym Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej MERA PNEFAL na stanowisku kierownika Działu Badań oraz kilka lat w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów na stanowisku głównego specjalisty ds. marketingu. Pracując w MERA PNEFAL odbył staże stypendialne w Anglii i USA pod kątem zastosowania komputerów do sterowania ciągłymi procesami technologicznymi. Spędził również kilka lat w służbie utrzymania ruchu aparatury kontrolno-pomiarowej na obiektach w Iraku, Libii, Słowacji i Czech (zakłady chemiczne, cukrownie, stacje uzdatniania wody). Przez kilka lat był członkiem Rady Naukowej OBR Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach. Z Control Engineering Polska współpracuje od pierwszych wydań w 2003 roku.
Dr inż. Krzysztof Pietrusewicz ? w 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w specjalności automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej (praca zakwalifikowana do finału konkursu firmy ABB w 2005 roku). Współautor książki ?Odporna regulacja PID o dwóch stopniach swobody?. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce projektowania regulatorów PID, odpornej regulacji PID, również o wielu stopniach swobody, regulacji opartej na wykorzystaniu modelu, identyfikacji, aktywnych metodach eliminacji drgań, regulacji hybrydowej, cyfrowym sterowaniu procesami ciągłymi, projektowaniu aplikacji sterowania, wizualizacji i sterowania ruchem z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań, implementacji algorytmów sterowania w urządzeniach czasu rzeczywistego. Uczestnik trzech projektów badawczych, z których dwa obejmują tematykę ściśle powiązaną z zagadnieniami mechatroniki w obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz badaniami prowadzonymi w ramach Uczelnianego Centrum Mechatroniki Politechniki Szczecińskiej. Od czerwca 2006 roku jest członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji MMAR, organizowanej pod patronatem IEEE oraz IFAC. Od grudnia 2005 roku redaktor Control Engineering Polska.
Mgr inż. Zdzisław Sobczak ? odbył wieloletnią praktykę na stanowisku specjalisty konstruktora: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki, Zakład Aparatury Naukowej UNIPAN, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Chemii Przemysłowej, Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości PKNMiJ (obecny Główny Urząd Miar). Od 1993 r. właściciel firmy Zakład Aparatury  Pomiarowej i Sterującej WISO (www.wiso.pl), zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem do przemysłu aparatury pomiarowo-sterującej. Osiągnięcia: patenty, wdrożenia, dwie nagrody I-go stopnia ?Za Wybitne Osiągnięcia Naukowe i Techniczne?. Z Control Engineering Polska współpracuje od 2005 roku.